Popis registriranih ustanova

Red. br. Naziv ustanove Imenovane osobe
1. Agencija za odgoj i obrazovanje Franjo Hrvoje Hviždalek
2. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Goran Vesenjak
Robert Zagorac
Suzana Paponja
3. Agencija za znanost i visoko obrazovanje Tomislav Tomljenović
4. Akademija dramske umjetnosti Jasmin Redžepagić
5. Akademija likovnih umjetnosti Goran Hoić
Mirsad Todorovac
6. Akademija Primijenjenih Umjetnosti Sveučilišta u Rijeci Jasenko Mandura
7. Brodarski institut Dražen Vrtodušić
Denis Franković
8. Centar za integrativnu bioetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Denis Kos
9. Državni hidrometeorološki zavod Ivanka Mihovilić
Vladimir Malović
10. DUMP Udruga Mladih Programera Mirko Bojčić
11. Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Ivan Cerovec
12. Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment Robert Koščak
Damir Sušac
13. Ekonomski fakultet u Osijeku Marko Bilić
14. Ekonomski fakultet u Splitu Velimir Skroza
Ante Denić
15. Ekonomski fakultet u Zagrebu Davorin Axmann
Tihomir Periša
Krešimir Mihalj
16. Ekonomski institut, Zagreb Dragan Džunić
17. Elektrotehnički fakultet Osijek Domagoj Vuković
Mario Miloloža
18. Energetski institut Hrvoje Požar Goran Matijević
19. Fakultet elektrotehnike i računarstva Tomislav Žganec
20. Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Lada Sartori
Dubravko Balić
Zvonimir Juginović
21. FAKULTET FILOZOFIJE I RELIGIJSKIH ZNANOSTI MIROSLAV ČADEK
22. Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Igor Horaček
23. Fakultet organizacije i informatike Bernardo Golenja
Krunoslav Tomac
Mario Harjač
24. Fakultet prometnih znanosti Zdravko Šašek
25. Fakultet strojarstva i brodogradnje Zlatko Brkić
Andrija Levanić
Dinko Korunić
26. Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek Andrija Ljubičić
27. Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Davor Mijolović
28. Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Ivan Bartolović
29. Filozofski fakultet Zagreb Predrag Gjuro Kladarić
30. FILOZOFSKI FAKULTET DRUŽBE ISUSOVE MIROSLAV ČADEK
31. Filozofski fakultet Osijek Zoltan Juhas
Miroslav Katić
32. Filozofski fakultet Split Željko Marušić
Slaven Kušljić
Tonći Vrdoljak
33. Filozofski fakultet u Rijeci Sanjin Jurišić
Gordan Đurović
34. FILOZOFSKO-TEOLOŠKI INSTITUT DRUŽBE ISUSOVE MIROSLAV ČADEK
35. Geodetski Fakultet, Sveučilište u Zagrebu Bernard Jakubec
36. Gradjevinski fakultet Osijek Kresimir Pavelic
Daniel Krizanec
37. Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek Katica Rakovac
Bruno Šimunović
38. Gradska knjižnica i čitaonica Požega Aleksandra Pavlović
Irena Jurković
Miroslav Mazurek
39. Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci Igor Grubišić
40. Građevinski fakultet Miroslav Madžarac
Ante Karamatić
41. Grafički fakultet u Zagrebu Tomislav Scprach
42. Hrvatska akademija znanost i umjetnosti Dalibor Paar
43. Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet Ivan Bencarić
Marko Zvonimir Furić
Valentin Vidić
44. Hrvatska energetska regulatorna agencija Robert Premuž
Matija Beljo
45. Hrvatska vatrogasna zajednica Renato Horvat
Nikola Jagodin
46. Hrvatski Crveni križ Leonardo Rogić
47. Hrvatski državni arhiv Saša Haberle
Suzana Grubešić
48. Hrvatski geološki institut Ivan Sokač
Mario Dolić
49. Hrvatski hidrografski institut Goran Strinić
Igor Mušura
50. Hrvatski institut za povijest Jasna Turkalj
Ivo Šušak
Tomislav Vuljanić
51. Hrvatski prirodoslovni muzej Draško Holcer
52. Hrvatski savez informatičara Matej Ferenčević
53. Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu Tomislav Knežević
54. Hrvatski školski sportski savez Goran Jukić
Marko Vnučec
55. Hrvatski šumarski institut Hrvoje Marjanović
56. Hrvatski zavod za javno zdravstvo Boris Barto
57. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje Predrag Šarec
Goran Golemac
58. Hrvatski zavod za telemedicinu Ivan Esterajher
Mladen Novosel
Zoran Zorica
59. Hrvatsko katoličko sveučilište Tomislav Jukl
60. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Tomislav Zganec
61. Institut prometa i veza Nikolina Karamarko Puljiz
62. Institut Ruđer Bošković Hrvoje Dagelić
Nikola Pavković
Alen Vodopijevec
63. Institut za arheologiju Marko Grdović
64. Institut za društvena istraživanja u Zagrebu Hrvoje Haim
Boris Korbar
65. Institut za filozofiju Maja Šoštarić
Zoran Dželajlija
66. Institut za fiziku Mario Juričić
67. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje Davor Milašinčić
68. Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Damir Mrkonjić
69. Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada Mate Zorić
70. Institut za migracije i narodnosti Tomislav Žganec
71. Institut za oceanografiju i ribarstvo Vlado Dadić
Damir Ivanković
72. Institut za poljoprivredu i turizam Poreč Adriano Fabreti
73. INSTITUT ZA POVIJEST UMJETNOSTI Sanja Kasa Klobučar
Ivana Haničar Buljan
74. Institut za razvoj i međunarodne odnose Mira Škrtić
75. Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu Željko Matas
76. Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu Marin Ivanišić
77. Katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu Branka Bedeničić Bedeničić
78. KB Merkur Jasminka Tuškan-Šurbat
Igor Šepak
79. KBC Osijek Robert Zorinić
Željko Szep
Siniša Vučko
80. KBC Sestre Milosrdnice Slavko Kirhmajer
81. KBC Split Josip Mušac
Šime Goreta
Željka Lenac
82. Kemijsko tehnološki fakultet u Splitu Verica Vučičić
83. Kemijsko tehnološki fakultet u Splitu (UNIST.hr) Verica Vučičić
84. Kineziološki fakultet u Zagrebu Stipe Gorenjak
Dorijan Jelinčić
85. Klinička bolnica "Sveti Duh" Zlatko Papeš
Ante Karamatić
86. Klinička bolnica Dubrava Goran Tišljarić
87. Klinički bolnički centar Rijeka Gorki Žuža
88. Klinički bolnički centar Zagreb Ružica Vuić-Hinić
Claudio Škarecki
89. Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Arijana Pavelić
Zoran Kordun
90. Končar - institut za elektrotehniku d.d. Igor Nenadović
91. Leksikografski zavod Miroslav Krleža Zdravko Pondelak
92. Medicinski fakultet Osijek Andrija Ljubičić
93. Medicinski fakultet Rijeka Goran Ružić
Marina Mamula
Bojan Hrvatin
94. Medicinski fakultet Split Davor Lukšić
95. Mediteranski institut za istraživanje života Prosper Radonić
96. Međimursko veleučilište u Čakovcu Željko Hrebak
97. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Tomislav Golubić
Toni Orlić
98. MZOS - CARNet (skole.hr, upisi.hr, postani-student.hr) Emil Marmelić
Valentin Vidić
Ivan Bencarić
99. Nacionalna i sveučilišna knjižnica Marko Orešković
100. Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja Ivan Slivar
101. Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" Damir Vedriš
102. Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja Robert Brozd
103. Odjel za matematiku Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku Petar Taler
104. Osnovna škola grofa Janka Draškovića Zlatko Bobić
105. Osnovna škola Matije Petra Katančića Ivan Biuklija
106. Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Boris Klier
107. Politehnika Pula - Visoka tehničko-poslovna škola Kristijan Matas
108. Poljoprivredni fakultet u Osijeku Davor Šego
109. Poljoprivredni institut Osijek Saša Mesarić
110. Pomorski fakultet u Rijeci Ezio Hafner
Nenad Žagar
111. Pomorski fakultet u Splitu Romaldo Singolo
Željko Mikulić
112. Poslovno veleučilište Zagreb Robert Koščak
Andreja Šušković Medved
113. Pravni fakultet Split Juraj Saratlija
Milan Vuknić
Alen Šušnjar
114. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Vladimir Dobovičnik
115. Pravni fakultet u Rijeci Siniša Lončarić
Paula Čalogović
Barbara Sušanj
116. Prehrambeno-biotehnološki fakultet Domagoj Štefanović
117. Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek Dražen Marček
118. Prirodoslovno-matematički fakultet Krešimir Dekanić
119. Prirodoslovno-matematički fakultet (UNIZG) Krešimir Dekanić
120. Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu Ivica Andrun
Doris Knego
121. Pučko Otvoreno Učilište INVICTUS Bernard Drinovac
122. Pučko otvoreno učilište Zagreb Zlatko Menđušić
123. RIT Croatia Mario Ljubišić
Aleks Basanić
124. RRiF Visoka škola za financijski menadžment Ivo Tišljar
125. Rudarsko-geološko-naftni fakultet Dalibor Kuhinek
Mladen Globan
126. Središnji državni ured za šport Tomislav Golubić
127. Staroslavenski institut Antonio Magdić
128. Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu Mirko Moguljak
Marko Ivančić
Krešimir Bašić
129. Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu Miroslav Mazurek
130. Studentski centar Pula Siniša Štimac
131. Studentski centar Rijeka Filip Jurman
132. Studentski centar Split Davor Parlov
133. Studentski centar Šibenik Boris Mravinac
134. Studentski centar u Osijeku Vladimir Škoro
135. Studentski centar u Slavonskom Brodu Miroslav Mazurek
Marija Mikulčić
Angelo Denis Delhusa
136. Studentski centar u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu Vladimir Jakčin
137. Studentski centar Varaždin Krešimir Kudumija
Anđelko Kušćer
138. Sveučilišna klinika za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma Vuk Vrhovac Jasminka Tuškan-Šurbat
Igor Šepak
139. Sveučilišna knjižnica Rijeka Zlata Vukelić
140. Sveučilišni odjel za stručne studije u Splitu Mirko Lovrinčević
Lada Reić
141. Sveučilišni računski centar - SRCE Dubravko Penezić
Dubravka Orešković
Denis Stančer
142. Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Albert Oswald
143. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku- Odjel za biologiju (UNIOS) Mario Dunić
144. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku- Odjel za kemiju (UNIOS) Mario Dunić
145. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku- Odjel za fiziku (UNIOS) Saša Vidaković
146. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek Zdravko Rašić
147. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Branko Velimirović
148. Sveučilište Libertas David Pavičić
149. Sveučilište Sjever Davor Levanić
Stanko Vincek
Marko Topolovec
150. Sveučilište u Dubrovniku Tihi Bilas
Karlo Tutek-Primorac
151. Sveučilište u Rijeci Marin Vlah
Sanjin Jurišić
152. Sveučilište u Rijeci Ekonomski fakultet Žarko Čop
Željko Rački
153. Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet Domagoj Crljenko
Tatjana Škorjanc
154. Sveučilište u Splitu Leida Rizvan-Sikimić
155. Sveučilište u Splitu,Ekonomski fakultet u Splitu (UNIST) Velimir Skroza
156. Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet Split (UNIST.hr) Željko Marušić
157. Studentski centar Split (UNIST.hr) Davor Parlov
158. Sveučilišna knjižnica u Splitu (unist.hr) Ivan Vuko
Josip Knezović
159. Sveučilište u Splitu Stanko Kružić
160. SVEUČILIŠTE U SPLITU KINEZIOLOŠKI FAKULTET Ante Krolo
161. Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet (UNIST) Ante Krolo
162. Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Ana Vlainić
163. Sveučilišna knjižnica u Splitu Ivan Vuko
Josip Knezović
164. Sveučilište u Zadru Neven Pintarić
Tomislav Sruk
165. Sveučilište u Zagrebu Ivan Rako
Mladen Vedriš
166. Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet Josip Juračak
Ramona Franić
167. Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet Ante Kisić
Mate Galić
Berislav Cvetnić
168. Sveučilište u Zagrebu Metalurški fakultet Goran Šljivić
Lana Vanić
169. Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija Petra Mitrović
170. Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet Srđan Cvetanović
171. Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet Darko Šprem
172. Škola za medicinske sestre Vinogradska Daniel Bašić
173. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Vladimir Koštal
Mihael Šutalo
174. Tehničko veleučilište u Zagrebu Slaven Cranjac
Ognjen Mitrović
Miroslav Ivkov
175. Tera Tehnopolis d.o.o. Birgit Bohning
Miroslav Katić
176. Thalassotherapia Opatija Saša Radišić
177. Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Tomislav Stanković
178. Učiteljski Fakultet u Rijeci Ivan Marinović
179. Umjetnička akademija u Osijeku Luka Cvenić
180. Umjetnička akademija u Splitu Silvia Boban
181. Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru Igor Bilandžić
182. Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu Marko Meštrović
183. Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina Stjepan Šalković
184. Veleučilište Nikola Tesla Mile Vičić
Aleksandar Skendžić
185. Veleučilište s pravom javnosti Baltazar Zaprešić Saša Lacković
186. Veleučilište u Karlovcu Goran Žugelj
187. Veleučilište u Požegi Manuel Del Vechio
188. Veleučilište u Rijeci Ivan Tadić
189. Veleučilište u Slaovnskom Brodu Mirko Cobović
190. Veleučilište u Šibeniku Biljana Šupe
191. Veleučilište Velika Gorica Damir Pavlović
Boris Komarac
192. Veleučilište VERN Dražen Patekar Bahun
193. Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Josip Rodin
194. Visoka policijska škola Srećko Karapetrić
195. Visoka poslovna škola PAR Edin Arnautović
196. Visoka škola tržišnih komunikacija AGORA Siniša Bogdanović
197. Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski Mario Cvrtila
198. Visoka škola za informacijske tehnologije Nikola Paić
Julije Ožegović
199. Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici Enes Ciriković
Ivana Vidak
200. Visoka škola za sigurnost s pravom javnosti Marijana Begović
201. Visoka tehnička škola u Bjelovaru Ivan Sekovanić
202. Visoko evanđeosko teološko učilište Andrew Seguin
203. Visoko gospodarsko učilište u Križevcima Andreas Mađerić
204. Visoko učilište Algebra Marko Ljubas
Mislav Balković
Tomislav Čut
205. XV. gimnazija Ernest Wendling
Zlatka Markučič
206. Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta Hrvoje Jerković
Franjo Borović
207. Zdravstveno Veleučilište u Zagrebu Kristijan Zbiljski
Ozren Digula
Ivica Kostrec
208. Znanstvena knjižnica Zadar Miro Grubić