Prijava na DigiCert portal

Na portal se prijavljuje putem adrese www.digicert.com:

prijava_01 

 Zatim se u sljedećoj formi upisuju korisničko ime i lozinka:

prijava_02