Brisanje korisnika

Korisnika je moguće obrisati tako da putem izbornika odaberete formu s detaljima o korisniku: Account → Users → link na imenu i prezimenu korisnika kojeg želite obrisati, nakon čega će se otvoriti stranica s detaljima o korisniku na kojoj kliknite Delete User:

users_delete