Pregled korisnika i editiranje podataka postojećim korisnicima

Pregled korisnika u organizaciji dobivamo kroz sučelje Admins, koje se nalazi u Settings dijelu padajućeg izbornika. Unutar njega vidljiva je lista administratora, njihove uloge te drugi osnovni podaci. U slučaju da je nekom korisniku potrebno urediti podatke, odabirom korisnika, potrebno je kliknuti na Edit te izmijeniti željene podatke.

users_1 

Odabirom opcije Edit dobit ćemo skočni prozor identičan onome koji smo imali prilikom kreiranja korisnika te su mogući unosi željenih izmjena (administratorska uloga, mogući certifikati i pripadajuće ustanove). Također je moguće poništavanje trenutne lozinke i sl. u kartici Authentication.

users_2