Pregled korisnika i editiranje podataka postojećim korisnicima

Nakon što se prijavite na DigiCert portal i imate administratorske ovlasti, klikom Users na izborniku Account prikazat će se svi korisnici vezani uz divizion (grupni korisnički račun) za koji ste Vi administrator:

users_1 

Klikom na link s imenom korisnika u stupcu "Name" dobit ćete detalje o korisniku:

users_2 

U ovoj formi moguće je promijentit sve podatke postojećeg korisnika.

users_3