Pregled korisnika i editiranje podataka postojećim korisnicima

Pregled korisnika u organizaciji, dobivamo kroz sučelje Admins gdje se nalazi lista administratora, njihove role te još neki osnovni podaci. U slučaju da je nekom korisniku potrebno urediti podatke, odabirom korisnika, potrebno je kliknuti na Edit te izmijeniti željene podatke.

users_1 

Odabirom opcije Edit dobit ćemo istu onu formu koju smo imali prilikom kreiranja korisnika te se tu unose željene izmjene.

users_2