Validacija ustanove

Prilikom provjere organizacije, DigiCert prvo provjerava nalazi li se organizacija na nekoj od crnih listi (na popisu organizacije koje su se bavile internetskim prevarama, na popisu terorističkih organizacija i sl.). Zatim se provjerava je li organizacija registrirana (primjerice u registru Trgovačkog suda). Na kraju se provjerava je li organizacija koja traži certifikat stvarno i organizacija kojoj će certifikat i biti izdan. To se posebice odnosi na Extended Validation SSL i Extended Validation Code Signing certifikate.

Važno:
Administratorova je odgovornost izdavanje kojih certifikata će omogućiti za svoju ustanovu. Zbog toga prilikom prijave za validaciju nemojte odabrati certifikate koje ne želite da se izdaju. U protivnom ćete svim korisnicima omogućiti da pošalju zahtjev za vrstom certifikata za koje je ustanova prošla validaciju.

Nakon što ste uspješno unijeli organizaciju kako je opisano u prethodnom koraku, organizaciju je potrebno prijaviti za validaciju na sljedeći način (primjer za CARNET):

Odaberite  Cercitifacets → Organizations iz izbornika te kliknite na link organizacije na listi:

org_valid_01 

Otvorit će se forma s informacijama o organizaciji i opcijiama za validaciju.
Nakon što odaberete vrste validacije, kliknite na gumb Submit for validation.

org_valid_02 

Info:
Za većinu ustanova dovoljno je tražiti samo OV validaciju čime se omogućuje traženje SSL i klijentskih certifikata. Ostale vrste validacije označite samo ukoliko smatrate da će Vaša ustanova koristiti i te vrste certifikata.

O vrstama certifikata možete pročitati na naslovnici.

Ponovnim odabirom Certificates → Organizations uz naziv organizacije pisat će koje su provjere u postupku, a za koje vrste certifikata je ustanova prošla provjeru.

Primjer za CARNET - provedena je provjera: CS - Code Signing, a u postupku je OV -  Organization Validation (standardna provjera organizacije za SSL i klijentske certifikate).

org_valid_03 

Ponovnim klikom na naziv organizacije otvorit će se stranica s podacima o organizaciji (i podacima za koje je vrste ustanova prošla validaciju i koje su validacije u tijeku). Ponovnim klikom na gumb Submit for Validation možete zatražiti validaciju za druge vrste certifikata.

Važno:
Ukoliko ne želite da Vaša ustanova izdaje certifikate za koje je već prošla validaciju, pošaljite mail na support@digicert.com.