Provjera ustanove

Važno:

Promjena u korištenju usluge tvrtke Sectigo Limited se odnosi na činjenicu da provjeru ustanove provodi CARNET. Nakon što je ustanova odradila sve potrebne predradnje kako bi postala korisnik TCS usluge, CARNET u komunikaciji s tvrtkom Sectigo Limited i organizacijom GÉANT provodi provjeru ustanove. Bitno je da se Vaša ustanova nalazi u sudskom registru Trgovačkog suda.

Prilikom provjere organizacije, Sectigo prvo provjerava nalazi li se organizacija na nekoj od crnih listi (na popisu organizacija koje su se bavile internetskim prevarama, na popisu terorističkih organizacija i sl.). Zatim se provjerava je li organizacija registrirana (primjerice u registru Trgovačkog suda). Na kraju se provjerava je li organizacija koja traži elektronički certifikat stvarno i organizacija kojoj će certifikat i biti izdan. To se posebice odnosi na Extended Validation SSL i Extended Validation Code Signing certifikate.

Važno:
Administratorova je odgovornost podesiti postavke vezane za mogućnost izdavanja certifikata, sukladno potrebama njegove ustanove kako ne bi bilo omogućeno izdavanje certifikata koji zapravo nisu ni potrebni.Administratorova je odgovornost odabir koje certifikate će omogućiti za svoju ustanovu. Zbog toga prilikom prijave za provjeru nemojte odabirati certifikate koje ne želite. U protivnom ćete svim korisnicima omogućiti da pošalju zahtjev za vrstom certifikata za koje je ustanova prošla provjeru.

Ovdje možete provjeriti je li Vaša ustanova korisnik usluge i e-mail adrese ovlaštenih predstavnika ustanova.