Instalacija SSL certifikata na Apache web poslužitelj

Prije same konfiguracije Apache web poslužitelja potrebno je certifikat poslužitelja s pripadajućim privatnim ključem i prijelazni (chain) certifikat pohraniti u odgovarajući direktorij (/etc/apache2/certs). Nakon toga treba modificirati konfiguracijsku datoteku pripadajućeg web sjedišta u dijelu u kojem se definiraju postavke SSL konekcije tako da se dodaju ili izmijene postojeće linije. Uobičajena konfiguracija nalazi se u bloku <VirtualHost *:443> te je tamo potrebno modificirati linije:

SSLCertificateFile /your/path/to/server.crt
SSLCertificateKeyFile /your/path/to/private_key.key
SSLCertificateChainFile /your/path/to/DigiCertCA.crt

Prijelazni certifikat DigiCertCA.crt je moguće pronaći zajedno s certifikatom i kratkim uputama u ZIP arhivi koja se preuzima s DigiCertovog portala.

Pažnja: provjerite da li ste dobro definirali putanje do traženih datoteka!

 

Nakon konfiguracije potrebno je restartati web poslužitelj naredbama (sam restart nije dovoljan):

apachectl stop
apachectl start

Detaljnije upute možete pronaći na stranicama DigiCert-a.