Instalacija SSL certifikata na Apache web poslužitelj

Prije same konfiguracije Apache web poslužitelja potrebno je pohraniti u odgovarajući direktorij (/etc/apache2/certs) certifikat poslužitelja s pripadajućim privatnim ključem i prijelazni (chain) certifikat. Nakon toga treba modificirati konfiguracijsku datoteku pripadajućeg web sjedišta u dijelu u kojem se definiraju postavke SSL konekcije tako da se dodaju ili izmijene postojeće linije. Uobičajena konfiguracija nalazi se u bloku  <VirtualHost *:443> te je tamo potrebno urediti linije:

SSLCertificateFile /your/path/to/server.crt
SSLCertificateKeyFile /your/path/to/private_key.key
SSLCertificateChainFile /your/path/to/SectigoCA.crt

Pažnja: provjerite da li ste dobro definirali putanje do traženih datoteka!

 

Nakon konfiguracije potrebno je zaustaviti i pokrenuti web poslužitelj naredbama:

apachectl stop
apachectl start

Napomena

Ponovno pokretanje (eng. restart) neće biti dovoljan.

Detaljnije upute možete pronaći na stranicama DigiCert-a.