Dodavanje domena

Važno:
Administratorova je odgovornost za koje će se domene izdavati certifikati. Iako će DigiCert obavljati provjeru, ni u kojem slučaju nemojte tražiti certifikate u domenama koje Vaša ustanove ne koristi. Ukoliko kojim slučajem domena i prođe validaciju, korištenje takvih certifikata podložno je sudskom postupku u SAD, a u tom slučaju isključiva je odgovornost ustanove i administratora koje je ustanova imenovala!

Domena se dodaje odabirom Certificates → Domains iz izbornika te klikom na gumb New Domain:

domain_valid_01 

Zatim se u narednoj formi odabere ustanova i upiše naziv domene te se nakon upisa odabere koji će se certifikati izdavati u toj domeni (najčešće je dovoljan odabir samo OV validacije):

domain_valid_02 

Postupak validacije

Ukoliko je odabrana OV i/ili Grid validacija, postupak se odvija na sljedeći način:

Sekundarna domena:

DigiCert će automatski poslati validacijski e-mail na adresu administrativne osobe koju pronađe u DNS registru. Koja je to adresa za .hr domene, možete provjeriti na stranicama www.dns.hr

Tercijarna domena:

Ukoliko se traži validacija za tercijarnu domenu (primjerice fakultet.unizg.hr), DigiCert će poslati validajcijske e-mailove na adrese: admin, administrator, postmaster, webmaster, hostmaster @domena, ali i administrativnoj osobi sekundarne domene (u ovom slučaju administrativnoj osobi unizg.hr).

Nakon što se provede validacija domene (klikom na link koji će stići u e-mail poruci zatim popunjavanjem web fome), DigiCert više neće validirati pojedine zahtjeve za certifikatima (nakon što administrator odobri zahtjev), već će se certifikati izdavati odmah po odobrenju administratora.

Provjera statusa i naknadna validacija

U kojem statusu je validacija domena možete provjeriti klikom na Certificates → Domains

domain_valid_03 

U stupcu Validated vidi se koje su validacije provedene, a u stupcu Pending prikazano je koje su validacije u postupku.

Klikom na naziv domene dobije se detaljni prikaz validacija. Ukoliko je potrebno napraviti ponovnu validaciju iz bilo kojeg razloga (ili primjerice dodati EV validaciju uz već postojeće), to je moguće provesti klikom na gumb Submit for validation:

domain_valid_04