Izjava o privatnosti

Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET kao pružatelj usluge Trusted Certificate Service -TCS, poštuje privatnost i sigurnost svojih korisnika. Stoga vas putem ove obavijesti o privatnosti želimo informirati koje osobne podatke prikupljamo, kako ih koristimo i kako brinemo o njihovoj zaštiti te koja su vaša prava vezana uz obradu podataka.

Podaci koje prikupljamo

U sklopu TCS usluge, CARNET prikuplja osobne podatke osoba zaduženih za administriranje certifikata prilikom registracije ustanove članice CARNET-a za korištenje TCS usluge u obliku službenog imanovanja administratora certifikata. CARNET te podatke ne obrađuje u druge svrhe, na temelju članka 6. stavak 1. b) Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4. 5. 2016.).

Prilikom registracije ustanove, odnosno imenovanja administratora, CARNET prikuplja sljedeće osobne podatke:

  • ime, prezime, titulu i funkciju osobe nadležne za zastupanje ustanove
  • ime, prezime, e-mail adresu, AAI korisničko ime, broj fiksnog telefona i broj mobilnog telefona administratora certifikata na ustanovi

Svi osobni podaci koriste se isključivo u svrhe radi koje su prikupljeni.

Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni

Iz sigurnosnih, arhivskih i povijesnih razloga, u sklopu TCS usluge, CARNET ne briše prikupljene podatke.

Prenošenje vaših osobnih podataka

Prikupljeni podaci s nazivom ustanove korisnika TCS usluge, imenima i prezimenima administratoira te njihove e-mail adrese, bit će javno objavljene na stranici s popisom ustanova korisnika usluge.
Prilikom kreiranja korisničkog računa za administratore certifikata pojednih ustanova na DigiCert-ovom portalu (aplikaciji davatelja usluge izdavanja elektorničkih certifikata), koriste se sljedeći podaci: ime, prezime i e-mail adresa.
Administratori svake ustanove imaju mogućnost kreiranja novih korisničkih računa na DigiCert-ovom portalu za korisnike na svojim ustanovama. CARNET, kao davatelj TCS usluge, ima uvid i mogućnost promjene svih korisničkih računa na DigiCert-ovom portalu, koje su kreirali administratori ustanova.
Ostali podaci neće ni na koji način biti dostupni trećim osobama, osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana zakonom.

Pristup i ažuriranje osobnih podataka

Korisnici TCS usluge u svakom trenutku imaju sljedeća prava:

  • pravo na pristup podacima i uvid u podatke
  • pravo na informiranost o obradi osobnih podataka
  • pravo na prenosivost podataka
  • pravo na povlačenje privole
  • pravo na podnošenje prigovora
  • pravo na ispravak i promjenu osobnih podataka u slučaju ako su podaci nepotpuni ili netočni
  • pravo na brisanje u slučajevima kao što su prestanak svrhe obrade, povlačenje privole ili u slučaju podnošenja prigovora

Sigurnost vaših osobnih podataka

Poduzimamo sve tehničke i organizacijske mjere sigurnosti kako bismo zaštitili vaše osobne podatke od neovlaštenog ili nezakonitog postupanja s njima i od njihovog slučajnog gubitka, uništenja ili izmjena.

Identitet i kontaktni podaci službenika za zaštitu podataka

CARNET je sukladno relevantnim propisima imenovao Službenika za zaštitu podataka kojega možete kontaktirati za sva pitanja povezana s obradom vaših osobnih podataka ili ostvarivanje svojih prava na zaštitu osobnih podataka u CARNET-u.

Nadzorno tijelo

Ako imate prigovor vezano uz vlastita prava možete uputiti primjedbu nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

Adresni podaci:
Agencija za zaštitu osobnih podataka
Martićeva ulica 14
10 000 Zagreb
URL: https://azop.hr/

Obavijest o promjenama

Sve promjene obavijesti o privatnosti bit će pravodobno objavljene na ovoj stranici ili učinjene dostupnima korisnicima na neki drugi prikladan način.