Postupak izdavanja SSL certifikata

Važno!

Da biste mogli postaviti zahtjev za certifikatom, Vaša ustanova mora biti registrirani korisnik TCS usluge, a Vi morate imati otvoren korisnički račun na DigiCert portalu.

Ovdje možete provjeriti je li Vaša ustanova korisnik usluge i e-mail adrese ovlaštenih predstavnika ustanova.

Ukoliko nemate otvoreni korisnički račun na DigiCert portalu, obratite se osobi koja je ovlašteni predstavnik Vaše ustanove sa zahtjevom da Vam otvori korisnički račun.

Slijedi kratak opis koraka potrebnih za dobivanje elektroničkih poslužiteljskih certifikata. Certifikati izdani od strane tvrtke DigiCert potpisani su njihovim vršnim certifikatom predinstaliranim u većini SSL kompatibilnih klijenata.


DigiCert nudi nekoliko vrsta poslužiteljskih certifikata:

Standard SSL - SSL certifikat za jedan poslužitelj.

Multi-Domain SSL - SSL certifikat za više poslužitelja (maksimalno 25).

WildCard SSL - wildcard certifikat, pokriva sve poslužitelje u domeni (certifikat vrijedi i za *.carnet.hr i za carnet.hr).

EV SSL - Extended Validation SSL certifikat - sigurnija verzija Standard SSL certifikata, prilikom izdavanja vrši se temeljitija provjera ustanove.

EV Multi-Domain - Extended Validation certifikat za više servera - sigurnija verzija Unified Communications certifikata, također se vrši temeljitija provjera ustanove prilikom izdavanja certifikata.

Više o vrstama poslužiteljskih certifikata možete pročitati na stranicama tvrtke DigiCert.


Sam postupak provodi se u nekoliko koraka:

  1. kreiranje para ključeva i zahtjeva za certifikatom (CSR)
  2. podnošenje zahtjeva za certifikatom
  3. potvrda zahtjeva od strane ovlaštene osobe za Vašu ustanovu
  4. izdavanje certifikata.