Postupak izdavanja SSL certifikata

Važno!

Kako biste mogli postaviti zahtjev za certifikatom, Vaša ustanova mora biti registrirani korisnik TCS usluge, a Vi morate imati otvoren korisnički račun na Sectigo portalu ili ustanova mora imati omogućenu uslugu self-enrollment za izdavanje zahtjeva za certifikatima.

Ovdje možete provjeriti je li Vaša ustanova korisnik usluge i adrese elektroničke pošte ovlaštenih predstavnika ustanova.

Ako nemate otvoreni korisnički račun na Sectigo portalu, obratite se osobi koja je ovlašteni predstavnik Vaše ustanove sa zahtjevom za otvaranje korisničkog računa.

U nastavku se nalazi kratak opis koraka potrebnih za dobivanje elektroničkih poslužiteljskih certifikata. Certifikati tvrtke Sectigo Limited potpisani su njihovim vršnim certifikatom predinstaliranim u većini SSL kompatibilnih klijenata.


Sectigo Limited nudi nekoliko vrsta poslužiteljskih certifikata:

Standard SSL - SSL certifikat za jedan poslužitelj.

Multi-Domain SSL - SSL certifikat za više poslužitelja (najviše 25).

WildCard SSL - wildcard certifikat, pokriva sve poslužitelje u domeni (certifikat vrijedi i za *.carnet.hr i za carnet.hr).

EV SSL - Extended Validation SSL certifikat - sigurnija verzija Standard SSL certifikata, prilikom izdavanja obavlja se temeljitija provjera ustanove.

Unified Communications Certificate - vrsta SSL certifikata koja se koristi u multi domenskom okruženju.

EV Multi-Domain - Extended Validation certifikat za više servera - sigurnija verzija Unified Communications certifikata. Prilikom izdavanja elektroničkog certifikata obavlja se temeljitija provjera ustanove.

IGTF Multi Domain - International Grid Trust Federation poslužiteljski certifikati prvenstveno se koriste za osiguranje jednog poslužitelja u HPC (High Performance Computing) i računalno mrežnim okruženjima.

Više o vrstama poslužiteljskih certifikata možete pročitati na stranicama tvrtke Sectigo Limited.


Sam postupak provodi se u nekoliko koraka:

  1. • stvaranje para ključeva i zahtjeva za elektroničkim certifikatom (CSR)
  2. podnošenje zahtjeva za elektroničkim certifikatom
  3. potvrda zahtjeva od strane ovlaštene osobe za izdavanje certifikata u Vašoj ustanovi.