Važni dokumenti i linkovi

Dokumenti kojima je definirana usluga:

CDA0059 - Usluga izdavanja elektroničkih certifikata - TCS
- CARNET-ov dokument u kojem je definirana usluga i uvjeti korištenja

GÉANT repozitorij: skup dokumenata koijm GÉANT definira uslugu i na koje se referencira CDA 0059


Imenovanja

Imenovanja se vrše popunjavanjem odgovarajuće web forme:

Imenovanja ovlaštenih osoba za sve domene koje ustanova koristi


Ostali dokumenti

Sectigo FAQ

GÉANT wiki

Sectigo support

Sectigo Certificate Manager administratorska dokumentacija