Registracija ustanove

Usluga izdavanja elektroničkih certifikata (TCS) namijenjen je svim CARNET članicama iz akademske i istraživačke zajednice te članicama iz obrazovne zajednice. CARNET članica stječe pravo korisnika TCS usluge registracijom.

Postupak registracije započinje ispunjavanjem dokumenta kojim se imenuje ovlaštena osoba koja će zastupati ustanovu korisnika TCS-a u svim postupcima, vezano uz upravljanje elektroničkim certifikatima. Imenovanoj osobi bit će omogućen pristup Sectigo Certificate Manager portalu na kojem će imati ovlasti provoditi sve akcije potrebne za upravljanje certifikatima.

Ukoliko ustanova ima potrebu za više administratora certifikata, tada ovlaštena osoba imenovana ovim postupkom može dodati nove adminstratore kroz Sectigo Certificate Manager portal. CARNET-u se šalje zahtjev za imenovanjem samo za jednu ovlaštenu osobu.

Važno!

Uvjeti korištenja usluge opisani su u dokumentu CDA0059 Preporučamo da dokument pažljivo pročitate prije potpisivanja zahtjeva za imenovanjem ovlaštene osobe jer se potpisivanjem zahtjeva prihvaćaju sve njegove odredbe.

Registracija ustanove i imenovanje ovlaštene osobe obavlja se popunjavanjem on-line obrazaca.

Ispunjeni zahtjev može biti ovjeren digitalnim potpisom zakonskog zastupnika ustanove članice (ravnatelj, dekan, i sl.). Ako prethodno spomenuti dokument nije moguće digitalno potpisati, isti je potrebno ovjeriti potpisom i pečatom.

Napominjemo da zbog trenutne situacije inzistiramo na slanju ovjerenog zahtjeva isključivo putem elektroničke pošte.

Digitalno potpisane Zahtjeve u pdf formatu potrebno je dostaviti putem elektroničke pošte na adresu: tcs-ra@carnet.hr. Zahtjeve ovjerene potpisom i pečatom potrebno je scanirati u jednu pdf datoteku te je dostaviti na adresu elektroničke pošte tcs-ra@carnet.hr, a ustanova je dužna čuvati original tijekom cijelog trajanja korištenja usluge.

Originale zahtjeva nije potrebno dostavljati u CARNET dostavom ili slanjem poštom!

Po primitku ovjerenog zahtjeva, CARNET će u sklopu postupka registracije:

  • provjeriti status članstva podnositelja zahtjeva
  • provjeriti pravo potpisnika dokumenta na zastupanje ustanove pri odgovarajućem sudskom registru
  • otvoriti korisnički račun za ustanovu članicu na Sectigo portalu
  • omogućiti pristup Sectigo portalu imenovanoj ovlaštenoj osobi

Nakon završetka postupka registracije, ovlaštena osoba primit će obavijest na e-mail adresu navedenu u zahtjevu.

Po uspješnoj registraciji, CARNET članice korisnice TCS servisa mogu zatražiti neograničen broj elektroničkih certifikata.