Registracija ustanove

Servis izdavanja elektroničkih certifikata (TCS) namijenjen je svim CARNET članicama iz akademske i istraživačke zajednice te članicama iz obrazovne zajednice. CARNET članica stječe pravo korisnika TCS usluge registracijom.

Postupak registracije započinje ispunjavanjem dokumenta kojim se imenuju ovlašteni predstavnici koji će zastupati ustanovu korisnika TCS-a u svim postupcima, vezano uz upravljanje elektroničkim certifikatima. Imenovanim predstavnicima bit će omogućen pristup DigiCert portalu na kojem će imati ovlasti provoditi sve akcije potrebne za upravljanje certifikatima.

Pozor!

Prije ispunjavanja imenovanja molimo da pažljivo pročitate dokument CDA0059 u kojem su definirani uvjeti korištenja usluge. Potpisivanjem imenovanja prihvaćate sve odredbe tog dokumenta.

Ukoliko se želi imenovati ovlaštene predstavnike samo za pojedine domene odnosno poddomene koje ustanova koristi, to je moguće učiniti također putem imenovanja.

Registracija ustanove i imenovanje ovlaštenih predstavnika obavlja se popunjavanjem on-line obrazaca i to:

U postupku registracije imenuje se najmanje jedan ovlašteni predstavnik.

Ovlašteni predstavnici imaju mogućnost otvaranja korisničkih računa i drugim osobama iz ustanove članice, čime im omogućuju pristup DigiCert portalu i kreiranje zahtjeva za certifikatima.

Ovlašteni predstavnici ne moraju biti i tehničke osobe koje će podnositi zahtjeve za certifikatima, već se radi o administrativnim osobama koje su ovlaštene za autorizaciju takvih zahtjeva.

Ispunjeno, od ovlaštene osobe potpisano i pečatom ustanove ovjereno imenovanje, potrebno je poslati na adresu:

Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET
za CARNET TCS
J. Marohnića 5
10000 Zagreb

Po primitku imenovanja ovlaštenih predstavnika CARNET će u sklopu postupka registracije:

  • provjeriti status članstva podnositelja zahtjeva
  • pravo potpisnika dokumenta na zastupanje ustanove pri odgovarajućem sudskom registru
  • otvoriti korisnički račun za ustanovu članicu na DigiCert portalu
  • omogućiti pristup DigiCert portalu imenovanim ovlaštenim predstavnicima.

Nakon završetka postupka registracije, ovlaštene osobe navedene u imenovanju primit će obavijest na e-mail adrese navedene u dokumentu o rezultatu registracije.

Po uspješnoj registraciji CARNET članice korisnice TCS servisa mogu zatražiti neograničen broj elektroničkih certifikata.