Preuzimanje certifikata

Nakon što administrator Vaše ustanove odobri zahtjev za izdavanjem elektroničkog certifikata i certifikat bude izdan, stići će Vam obavijest porukom elektroničke pošte o izdanom certifikatu te upute za njegovo preuzimanje.

preuz_00 

Ako administrator odbije Vaš zahtjev, također ćete dobiti obavijest porukom elektroničke pošte o odbijanju zahtjeva.

Elektronički certifikate također možete preuzeti direktno sa Sectigo portala odabirom iz izbornika Certificates gdje odaberete željenu vrstu certikata (npr. SSL Certificates).

preuz_01 

Potrebno je odabrati željeni certifikat te kliknuti Details.

U skočnom prozoru nalaze se podaci o elektroničkom certifikatu. Isti moguće preuzeti klikom na Select pored Downlod The Certificate gdje je još potrebno odabrati željeni format nakon čega će se pokrenuti automatsko preuzimanje certifikata.

preuz_02