Instalacija SSL certifikata za ostale poslužitelje

Na stranicama DigiCert-a nalaze se upute za instalaciju certifikata i konfiguraciju poslužitelja za većinu poslužitelja, platformi i opertivnih sustava.

Konverzija SSL certifikata za Microsoft poslužitelje

Certifikate izdane od strane Sectiga potrebno je konvertirati u .pfx format kako bi se isti mogli koristiti/instalirati na Microsoftovima serverima.

Postupak konverzije opisan je u sljedećim koracima:

 1. U padajućem izborniku Sectigo aplikacije odabiremo Certificates > SSL certificates > označimo željeni certifikat > klikom na View otvara se skočni prozor > Download ikona (desni gornji kut) otvara padajući izbornik > odabiremo opciju Certificate only, PEM encoded te isti preuzimamo na lokalno računalo.
  Napomena: Savjetujemo da preuzeti certifikat spremite u bin poddirektorij OpenSSL-a zbog idućeg koraka.
 2. Pokrećemo Windows komandnu liniju (eng. Command Prompt) kao administrator te se pozicioniramo u bin poddirektorij (gdje smo ranije instalirali OpenSSL).
 3. Unosimo sljedeću naredbu:
  openssl pkcs12 -export -out moj_certifikat.pfx -inkey privatni_kljuc.pem -in primjer-certificirane-stranice_carnet_hr_cert.cer (podcrtani dijelovi proizvoljnog su naziva te se mogu ralikovati)
 4. Nakon unosa naredbe sustav će za tražiti unos nove lozinke. Istu je uputno zapamtiti zbog provjere ispravnosti konverzije certifikata u idućem koraku.
 5. Provjera ispravnosti konverzije certifikata vrši se unosom naredbe:
  openssl pkcs12 -info -in moj_certifikat.pfx
  (Nakon unosa sustav će Vas tražiti unos dvaju lozinki; lozinke koju ste postavili prilikom konverzije u prethodnom koraku te PEM lozinke koju ste postavili prilikom kreiranja privatnih ključeva.)
  Vaš certifikat je uspješno konvertiran ako Vam se nakon unosa lozinke prikazuju informacije o certifikatu tj. Vaš privatni ključ nakon unosa PEM lozinke.

Više informacija i video upute o konverziji i provjeri ispravnosti možete pronaći na poveznici SSL.com.