Popis ustanova koje koriste Sectigo


VAŽNO

Na ovom popisu nalaze se ustanove koje su registrirane za korištenje sustava i mogu tražiti certifikate.

Red. br. Naziv ustanove Imenovane osobe
1. Agencija za odgoj i obrazovanje Franjo Hrvoje Hviždalek
2. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Suzana Paponja
3. Agencija za znanost i visoko obrazovanje Tomislav Tomljenovic
4. Akademija primijenjenih umjetnosti Jasenko Mandura
5. Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku Luka Cvenić
6. Državni hidrometeorološki zavod Željko Plazina
7. Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Ivan Cerovec
8. Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment Robert Koščak
9. EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište Ivan Božajić
10. Ekonomski fakultet - Zagreb Davorin Axmann
11. Energetski institut Hrvoje Požar Ivan Musurliev
12. Europska poslovna škola Zagreb Kristijan Marenščak
13. Fakultet elektrotehnike, racunarstva i informacijskih tehnologija Osijek Mario Miloloza
14. Fakultet filozofije i religijskih znansoti Mikolaj Martinjak
15. Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek Andrija Ljubičić
16. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Predrag Gjuro Kladarić
17. Filozofski fakultet u Splitu Željko Marušić
18. Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek Bruno Šimunović
19. Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek Kresimir Pavelic
20. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Ivan Gladović
21. Hrvatska energetska regulatorna agencija Robert Premuž
22. Hrvatska vatrogasna zajednica Renato Horvat
23. Hrvatski Crveni križ Leonardo Rogić
24. Hrvatski državni arhiv Saša Haberle
25. Hrvatski geološki institut Ivan Sokač
26. Hrvatski Hidrografski Institut GORAN STRINIĆ
27. Hrvatski institut za povijest Tomislav Vuljanić
28. Hrvatski prirodoslovni muzej Draško Holcer
29. Hrvatski savez informatičara Matej Ferenčević
30. Hrvatski školski sportski savez Goran Jukić
31. HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU RIKARDO PROTRKA
32. Hrvatski Zavod za javno zdravstvo Boris Barto
33. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje Goran Golemac
34. Hrvatsko katoličko sveučilište Tomislav Jukl
35. Institut za razvoj i međunarodne odnose Mira Škrtić
36. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Tomislav Žganec
37. Institut Ruđer Bošković Hrvoje Dagelić
38. Institut za arheologiju Marko Grdović
39. Institut za društvena istraživanja u Zagrebu Hrvoje Haim
40. Institut za filozofiju Maja Šoštarić
41. Institut za fiziku Ndoc Deda
42. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje Vedran Cindrić
43. Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Damir Mrkonjić
44. Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada Mate Zorić
45. Institut za migracije i narodnosti Tomislav Žganec
46. Institut za oceanografiju i ribarstvo Damir Ivanković
47. Institut za poljoprivredu i turizam Adriano Fabreti
48. Istarsko Veleučilište – Università Istriana di scienze applicate Marko Turk
49. Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu Željko Matas
50. Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu Marin Ivanišić
51. KB Merkur Igor Šepak
52. Kineziološki fakultet Osijek Albert Oswald
53. Klinička bolnica "Sveti Duh" Zlatko Papeš
54. Klinička bolnica Dubrava Zagreb Goran Tišljarić
55. Klinički bolnički centar Osijek Robert Zorinić
56. Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice Krešimir Brodnjak
57. Klinički Bolnički Centar Split Josip Mušac
58. Klinika za dječje bolesti Zagreb Antonio Tkalčević
59. Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Josip Koropatnicki
60. Končar - Insititut za elektrotehniku d.d. Igor Nenadović
61. Libertas Međunarodno sveučilište David Pavičić
62. Medicinski fakultet Osijek Bojan Tovjanin
63. Medicinski fakultet u Splitu Davor Lukšić
64. Mediteranski institut za istraživanje života Prosper Radonić
65. Međimursko veleučilište u Čakovcu Željko Hrebak
66. Ministarstvo znanosti i obrazovanja Sandra Lukić
67. Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu Marko Orešković
68. Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja Ivan Slivar
69. Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" Damir Vedriš
70. Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja Robert Brozd
71. Osnovna škola grofa Janka Draškovića Zlatko Bobić
72. Policijska akademija Srećko Karapetrić
73. Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Boris Klier
74. Poljoprivredni institut Osijek Mladen Krušarovski
75. Poslovno veleučilište Zagreb Robert Koščak
76. Pravni fakultet u Zagrebu Vladimir Dobovičnik
77. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu Krešimir Dekanić
78. Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu Doris Knego
79. Pučko otvoreno učilište Zagreb Zlatko Menđušić
80. RIT Croatia Aleks Basanić
81. Stomatološki fakultet u Zagrebu Dario Đurasović
82. Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu Miroslav Mazurek
83. Studentski centar Pula Siniša Štimac
84. Studentski centar Rijeka FILIP JURMAN
85. Studentski centar Šibenik Dominik Obraz
86. STUDENTSKI CENTAR U SLAVONSKOM BRODU MIROSLAV MAZUREK
87. Sveučilišna klinika za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma Vuk Vrhovac Igor Šepak
88. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Albert Oswald
89. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Branko Velimirović
90. Sveučilište u Dubrovniku Tihi Bilas
91. Sveučilište u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku Marko Bilić
92. Sveučilište u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek Ivan Rebekić
93. Sveučilište u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Tomica Bunjevac
94. Sveučilište u Osijeku, Filozofski fakultet Miroslav Katić
95. Sveučilište u Osijeku, Odjel za matematiku Petar Taler
96. Sveučilište u Osijeku, Pravni fakultet Osijek Zdravko Rašić
97. Sveučilište u Rijeci Ivan Marinović
98. Sveučilište u Rijeci - Tehnički fakultet Domagoj Crljenko
99. Sveučilište u Rijeci Sveučilišna knjižnica Rijeka Zlata Vukelić
100. Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet Željko Rački
101. Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet Marko Maliković
102. Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet Goran Ružić
103. Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet Siniša Lončarić
104. Sveučilište u Slavonskom Brodu Miroslav Mazurek
105. Sveučilište u Splitu Leida Rizvan-Sikimić
106. Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Lada Sartori
107. Sveučilište u Splitu Studentski centar Split Davor Parlov
108. Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet Velimir Skroza
109. Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Ana Vlainić
110. Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet Verica Vučičić
111. Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet Ante Krolo
112. Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet Romaldo Singolo
113. Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet Juraj Saratlija
114. Sveučilište u Splitu, Sveučilišna knjižnica u Splitu Ivan Vuko
115. Sveučilište u Zadru Neven Pintarić
116. Sveučilište u Zagrebu Dubravko Penezić
117. Sveučilište u Zagrebu - Studentski centar u Sisku Krešimir Hrdlička
118. Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet Mislav Posavec
119. Sveučilište u Zagrebu Akademija likovnih umjetnosti Mirsad Todorovac
120. Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva Tomislav Žganec
121. Sveučilište u Zagrebu Fakultet hrvatskih studija Darko Čokor
122. Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Igor Horaček
123. Sveučilište u Zagrebu FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI Darko Kužić
124. Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet Miroslav Madžarac
125. Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet Mirsad Todorovac
126. Sveučilište u Zagrebu Metalurški fakultet Goran Šljivić
127. Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija Petra Mitrović
128. Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftni fakultet Marijan Galjar
129. Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar Dubravko Penezić
130. Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet Alen Hrastnik
131. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike Mario Harjač
132. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje Andrija Levanić
133. Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet Darko Šprem
134. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet Stipe Gorenjak
135. Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet Željko Drobne
136. Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar u Zagrebu Vladimir Jakcin
137. Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar Varaždin Krešimir Kudumija
138. Sveučilite u Splitu, Sveučilišni odjel za stručne studije Mirko Lovričević
139. Tera Tehnopolis d.o.o. Birgit Boehning
140. Thalassotherapia Opatija Enis Rakovac
141. Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Tomislav Stanković
142. Umjetnička akademija u Splitu Silvia Boban
143. Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru Igor Bilandžić
144. Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina Stjepan Šalković
145. Veleučilište Marko Marulić Marko Meštrović
146. Veleučilište s pravom javnosti BALTAZAR ZAPREŠIĆ Saša Lacković
147. Veleučilište u Bjelovaru Tihomir Glatki
148. Veleučilište u Karlovcu Goran Žugelj
149. Veleučilište u Požegi Manuel Del Vechio
150. Veleučilište u Rijeci Ivan Tadić
151. Veleučilište u Šibeniku Biljana Šupe
152. Veleučilište VERN' Ivo Ranilović
153. Visoka poslovna škola PAR Vanja Dedic
154. Visoka škola SECURUS Boris Komarac
155. Visoka škola za informacijske tehnologije Julije Ožegović
156. Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici Enes Ciriković
157. Visoko gospodarsko učilište u Križevcima Andreas Mađerić
158. Visoko Učilište Algebra Marko Ljubas
159. Zdravstveno Veleučilište Kristijan Zbiljski
160. Znanstvena Knjižnica Zadar Žan Skoblar