Popis ustanova koje koriste Sectigo


VAŽNO

Na ovom popisu nalaze se ustanove koje su registrirane za korištenje sustava i mogu tražiti certifikate.

Red. br. Naziv ustanove Imenovane osobe
1. Akademija primijenjenih umjetnosti Jasenko Mandura
2. Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku Luka Cvenić
3. Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Ivan Cerovec
4. Europska poslovna škola Zagreb Kristijan Marenščak
5. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Predrag Gjuro Kladarić
6. Filozofski fakultet u Splitu Željko Marušić
7. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Ivan Gladović
8. Hrvatska energetska regulatorna agencija Robert Premuž
9. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje Goran Golemac
10. Hrvatsko katoličko sveučilište Tomislav Jukl
11. Institut za razvoj i međunarodne odnose Mira Škrtić
12. Institut za društvena istraživanja u Zagrebu Hrvoje Haim
13. Istarsko Veleučilište – Università Istriana di scienze applicate Marko Turk
14. Končar - Insititut za elektrotehniku d.d. Igor Nenadović
15. Libertas Međunarodno sveučilište David Pavičić
16. Mediteranski institut za istraživanje života Prosper Radonić
17. Međimursko veleučilište u Čakovcu Željko Hrebak
18. Ministarstvo znanosti i obrazovanja Sandra Lukić
19. Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu Marko Orešković
20. Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja Robert Brozd
21. Pravni fakultet u Zagrebu Vladimir Dobovičnik
22. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu Krešimir Dekanić
23. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Albert Oswald
24. Sveučilište u Osijeku, Odjel za matematiku Petar Taler
25. Sveučilište u Rijeci Ivan Marinović
26. Sveučilište u Rijeci - Tehnički fakultet Domagoj Crljenko
27. Sveučilište u Rijeci Sveučilišna knjižnica Rijeka Zlata Vukelić
28. Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet Goran Ružić
29. Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet Siniša Lončarić
30. Sveučilište u Splitu Leida Rizvan-Sikimić
31. Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Lada Sartori
32. Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Ana Vlainić
33. Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet Verica Vučičić
34. Sveučilište u Zagrebu Fakultet hrvatskih studija Darko Čokor
35. Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftni fakultet Marijan Galjar
36. Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar Dubravko Penezić
37. Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet Alen Hrastnik
38. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike Mario Harjač
39. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet Stipe Gorenjak
40. Sveučilite u Splitu, Sveučilišni odjel za stručne studije Mirko Lovričević
41. Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Tomislav Stanković
42. Veleučilište s pravom javnosti BALTAZAR ZAPREŠIĆ Saša Lacković
43. Veleučilište u Šibeniku Biljana Šupe
44. Veleučilište VERN' Ivo Ranilović
45. Visoka škola SECURUS Boris Komarac
46. Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici Enes Ciriković
47. Zdravstveno Veleučilište Kristijan Zbiljski