Popis ustanova koje koriste Sectigo


VAŽNO

Na ovom popisu nalaze se ustanove koje su registrirane za korištenje sustava i mogu tražiti certifikate.

Red. br. Naziv ustanove Imenovane osobe
1. Agencija za odgoj i obrazovanje Franjo Hrvoje Hviždalek
2. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Suzana Paponja
3. Agencija za znanost i visoko obrazovanje Tomislav Tomljenovic
4. Akademija primijenjenih umjetnosti Jasenko Mandura
5. Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku Luka Cvenić
6. Državni hidrometeorološki zavod Željko Plazina
7. Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Ivan Cerovec
8. Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment Robert Koščak
9. EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište Ivan Božajić
10. Ekonomski fakultet - Zagreb Davorin Axmann
11. Energetski institut Hrvoje Požar Ivan Musurliev
12. Europska poslovna škola Zagreb Kristijan Marenščak
13. Fakultet elektrotehnike, racunarstva i informacijskih tehnologija Osijek Mario Miloloza
14. Fakultet filozofije i religijskih znansoti Mikolaj Martinjak
15. Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Mihael Šutalo
16. Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek Andrija Ljubičić
17. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Predrag Gjuro Kladarić
18. Filozofski fakultet u Splitu Željko Marušić
19. Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek Bruno Šimunović
20. Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek Kresimir Pavelic
21. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Ivan Gladović
22. Hrvatska energetska regulatorna agencija Robert Premuž
23. Hrvatska vatrogasna zajednica Renato Horvat
24. Hrvatski Crveni križ Leonardo Rogić
25. Hrvatski državni arhiv Saša Haberle
26. Hrvatski geološki institut Ivan Sokač
27. Hrvatski Hidrografski Institut GORAN STRINIĆ
28. Hrvatski institut za povijest Tomislav Vuljanić
29. Hrvatski prirodoslovni muzej Draško Holcer
30. Hrvatski savez informatičara Matej Ferenčević
31. Hrvatski školski sportski savez Goran Jukić
32. Hrvatski šumarski institut Hrvoje Marjanović
33. HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU RIKARDO PROTRKA
34. Hrvatski Zavod za javno zdravstvo Boris Barto
35. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje Goran Golemac
36. Hrvatsko katoličko sveučilište Tomislav Jukl
37. Institut za razvoj i međunarodne odnose Mira Škrtić
38. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Tomislav Žganec
39. Institut Ruđer Bošković Hrvoje Dagelić
40. Institut za arheologiju Marko Grdović
41. Institut za društvena istraživanja u Zagrebu Hrvoje Haim
42. Institut za etnologiju i folkloristiku Ivan Popovski
43. Institut za filozofiju Maja Šoštarić
44. Institut za fiziku Ndoc Deda
45. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje Vedran Cindrić
46. Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Damir Mrkonjić
47. Institut za javne financije Martina Fabris
48. Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada Mate Zorić
49. Institut za migracije i narodnosti Tomislav Žganec
50. Institut za oceanografiju i ribarstvo Damir Ivanković
51. Institut za poljoprivredu i turizam Adriano Fabreti
52. Institut za povijest umjetnosti Boris Božić
53. Institut za turizam Damir Krešić
54. Istarsko Veleučilište – Università Istriana di scienze applicate Marko Turk
55. Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu Željko Matas
56. Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu Marin Ivanišić
57. KB Merkur Igor Šepak
58. Kineziološki fakultet Osijek Albert Oswald
59. Klinička bolnica "Sveti Duh" Zlatko Papeš
60. Klinička bolnica Dubrava Zagreb Goran Tišljarić
61. Klinički bolnički centar Osijek Robert Zorinić
62. Klinički bolnički centar Rijeka Gorki Žuža
63. Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice Krešimir Brodnjak
64. Klinički Bolnički Centar Split Josip Mušac
65. Klinika za dječje bolesti Zagreb Antonio Tkalčević
66. Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Josip Koropatnicki
67. Končar - Insititut za elektrotehniku d.d. Igor Nenadović
68. Leksikografski zavod Miroslav Krleža Zdravko Pondelak
69. Libertas Međunarodno sveučilište David Pavičić
70. Medicinski fakultet Osijek Bojan Tovjanin
71. Medicinski fakultet u Splitu Davor Lukšić
72. Mediteranski institut za istraživanje života Prosper Radonić
73. Međimursko veleučilište u Čakovcu Željko Hrebak
74. Ministarstvo zdravstva Igor Sušić
75. Ministarstvo znanosti i obrazovanja Sandra Lukić
76. Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu Marko Orešković
77. Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja Ivan Slivar
78. Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" Damir Vedriš
79. Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja Robert Brozd
80. Osnovna škola grofa Janka Draškovića Zlatko Bobić
81. Policijska akademija Srećko Karapetrić
82. Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Boris Klier
83. Poljoprivredni institut Osijek Mladen Krušarovski
84. Poslovno veleučilište Zagreb Robert Koščak
85. Pravni fakultet u Zagrebu Vladimir Dobovičnik
86. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu Krešimir Dekanić
87. Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu Doris Knego
88. Pučko otvoreno učilište Zagreb Zlatko Menđušić
89. RIT Croatia Aleks Basanić
90. RRiF Visoka škola za financijski menadžment Ivo Tišljar
91. Stomatološki fakultet u Zagrebu Dario Đurasović
92. Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu Miroslav Mazurek
93. Studentski centar Karlovac Emir Građanin
94. Studentski centar Pula Siniša Štimac
95. Studentski centar Rijeka FILIP JURMAN
96. Studentski centar Šibenik Dominik Obraz
97. STUDENTSKI CENTAR U SLAVONSKOM BRODU MIROSLAV MAZUREK
98. Sveučilišna klinika za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma Vuk Vrhovac Igor Šepak
99. Sveučilišni odjel za stručne studije Marin Gudelj
100. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Albert Oswald
101. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Branko Velimirović
102. Sveučilište u Dubrovniku Tihi Bilas
103. Sveučilište u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku Marko Bilić
104. Sveučilište u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek Ivan Rebekić
105. Sveučilište u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Tomica Bunjevac
106. Sveučilište u Osijeku, Filozofski fakultet Miroslav Katić
107. Sveučilište u Osijeku, Odjel za matematiku Petar Taler
108. Sveučilište u Osijeku, Pravni fakultet Osijek Zdravko Rašić
109. Sveučilište u Rijeci Ivan Marinović
110. Sveučilište u Rijeci - Tehnički fakultet Domagoj Crljenko
111. Sveučilište u Rijeci Sveučilišna knjižnica Rijeka Zlata Vukelić
112. Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet Željko Rački
113. Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet Marko Maliković
114. Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet Goran Ružić
115. Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet Siniša Lončarić
116. Sveučilište u Slavonskom Brodu Miroslav Mazurek
117. Sveučilište u Splitu Leida Rizvan-Sikimić
118. Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Lada Sartori
119. Sveučilište u Splitu Studentski centar Split Davor Parlov
120. Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet Velimir Skroza
121. Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Ana Vlainić
122. Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet Verica Vučičić
123. Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet Ante Krolo
124. Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet Romaldo Singolo
125. Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet Juraj Saratlija
126. Sveučilište u Splitu, Sveučilišna knjižnica u Splitu Ivan Vuko
127. Sveučilište u Zadru Tomislav Sruk
128. Sveučilište u Zagrebu Dubravko Penezić
129. Sveučilište u Zagrebu - Geodetski fakultet Hrvoje Kopić
130. Sveučilište u Zagrebu - Studentski centar u Sisku Krešimir Hrdlička
131. Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet Mislav Posavec
132. Sveučilište u Zagrebu Akademija likovnih umjetnosti Mirsad Todorovac
133. Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva Tomislav Žganec
134. Sveučilište u Zagrebu Fakultet hrvatskih studija Darko Čokor
135. Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Igor Horaček
136. Sveučilište u Zagrebu FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI Darko Kužić
137. Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet Mate Galić
138. Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet Miroslav Madžarac
139. Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet Mirsad Todorovac
140. Sveučilište u Zagrebu Metalurški fakultet Goran Šljivić
141. Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija Petra Mitrović
142. Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftni fakultet Marijan Galjar
143. Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar Dubravko Penezić
144. Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet Srđan Cvetanović
145. Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet Alen Hrastnik
146. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike Mario Harjač
147. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje Andrija Levanić
148. Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet Darko Šprem
149. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet Stipe Gorenjak
150. Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet Željko Drobne
151. Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Domagoj Štefanović
152. Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar u Zagrebu Vladimir Jakcin
153. Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar Varaždin Krešimir Kudumija
154. Tera Tehnopolis d.o.o. Birgit Boehning
155. Thalassotherapia Opatija Enis Rakovac
156. Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Tomislav Stanković
157. Umjetnička akademija u Splitu Silvia Boban
158. Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru Igor Bilandžić
159. Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina Stjepan Šalković
160. Veleučilište Marko Marulić Marko Meštrović
161. Veleučilište s pravom javnosti BALTAZAR ZAPREŠIĆ Saša Lacković
162. Veleučilište u Bjelovaru Tihomir Glatki
163. Veleučilište u Karlovcu Goran Žugelj
164. Veleučilište u Požegi Manuel Del Vechio
165. Veleučilište u Rijeci Ivan Tadić
166. Veleučilište u Šibeniku Biljana Šupe
167. Veleučilište Velika Gorica Boris Komarac
168. Veleučilište VERN' Ivo Ranilović
169. Visoka poslovna škola PAR Vanja Dedic
170. Visoka škola SECURUS Boris Komarac
171. Visoka škola za informacijske tehnologije Julije Ožegović
172. Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžment Arifa Varnica
173. Visoka škola za menadžment i dizajn ASPIRA Anđela Uvodić
174. Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici Enes Ciriković
175. Visoko gospodarsko učilište u Križevcima Andreas Mađerić
176. Visoko Učilište Algebra Marko Ljubas
177. XV. gimnazija Dejan Dmitrovic
178. Zagrebačka škola ekonomije i managementa Ivan Hadžić
179. Zdravstveno Veleučilište Kristijan Zbiljski
180. Znanstvena Knjižnica Zadar Žan Skoblar
181. Županijska bolnica Čakovec Nikola Škvorc