Popis ustanova koje koriste Sectigo


VAŽNO

Na ovom popisu nalaze se ustanove koje su registrirane za korištenje sustava i mogu tražiti certifikate.

Red. br. Naziv ustanove Imenovane osobe
1. Agencija za odgoj i obrazovanje Jasna Laura
2. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Suzana Paponja
3. Agencija za znanost i visoko obrazovanje Tomislav Tomljenovic
4. Akademija primijenjenih umjetnosti Jasenko Mandura
5. Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku Luka Cvenić
6. Državni hidrometeorološki zavod Željko Plazina
7. Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Ivan Cerovec
8. EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište Ivan Božajić
9. Ekonomski fakultet - Zagreb Davorin Axmann
10. Ekonomski institut, Zagreb Dragan Džunić
11. Energetski institut Hrvoje Požar Ivan Musurliev
12. Europska poslovna škola Zagreb Kristijan Marenščak
13. Fakultet elektrotehnike, racunarstva i informacijskih tehnologija Osijek Mario Miloloza
14. Fakultet filozofije i religijskih znansoti Mikolaj Martinjak
15. Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Mihael Šutalo
16. Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek Andrija Ljubičić
17. Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Davor Mijolović
18. Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Osijek Krunoslav Kurilj
19. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Predrag Gjuro Kladarić
20. Filozofski fakultet u Splitu Željko Marušić
21. Gospodarska škola Varaždin Petar Kuščar
22. Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek Bruno Šimunović
23. Gradska knjižnica "Ivan Goran Kovačić" Mario Škrtić
24. Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek Kresimir Pavelic
25. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Ivan Gladović
26. Hrvatska energetska regulatorna agencija Robert Premuž
27. Hrvatska vatrogasna zajednica Renato Horvat
28. Hrvatski Crveni križ Leonardo Rogić
29. Hrvatski državni arhiv Saša Haberle
30. Hrvatski geološki institut Ivan Sokač
31. Hrvatski Hidrografski Institut GORAN STRINIĆ
32. Hrvatski institut za povijest Tomislav Vuljanić
33. Hrvatski prirodoslovni muzej Draško Holcer
34. Hrvatski restauratorski zavod Tonči Stipičević
35. Hrvatski savez informatičara Matej Ferenčević
36. Hrvatski školski sportski savez Goran Jukić
37. Hrvatski šumarski institut Hrvoje Marjanović
38. Hrvatski veterinarski institut Ivan Brozinčević
39. HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU RIKARDO PROTRKA
40. Hrvatski Zavod za javno zdravstvo Boris Barto
41. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje Goran Golemac
42. Hrvatsko katoličko sveučilište Tomislav Jukl
43. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Tomislav Žganec
44. Institut Ruđer Bošković Hrvoje Dagelić
45. Institut Ruđer Bošković Zvonimir Mihaljek
46. Institut za antropologiju Lucija Dodigović
47. Institut za arheologiju Marko Grdović
48. Institut za društvena istraživanja u Zagrebu Hrvoje Haim
49. Institut za etnologiju i folkloristiku Ivan Popovski
50. Institut za filozofiju Maja Šoštarić
51. Institut za Fiziku Damir Altus
52. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje Vedran Cindrić
53. Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Damir Mrkonjić
54. Institut za javne financije Martina Fabris
55. Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada Mate Zorić
56. Institut za migracije i narodnosti Tomislav Žganec
57. Institut za oceanografiju i ribarstvo Damir Ivanković
58. Institut za poljoprivredu i turizam Adriano Fabreti
59. Institut za povijest umjetnosti Boris Božić
60. Institut za razvoj i međunarodne odnose Kristian Orešić
61. Institut za turizam Damir Krešić
62. Istarsko Veleučilište – Università Istriana di scienze applicate Marko Turk
63. Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu Željko Matas
64. Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu Marin Ivanišić
65. KB Merkur Igor Šepak
66. Klinička bolnica "Sveti Duh" Zlatko Papeš
67. Klinička bolnica Dubrava Zagreb Goran Tišljarić
68. Klinički bolnički centar Osijek Robert Zorinić
69. Klinički bolnički centar Rijeka Gorki Žuža
70. Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice Krešimir Brodnjak
71. Klinički Bolnički Centar Split Josip Mušac
72. Klinika za dječje bolesti Zagreb Antonio Tkalčević
73. Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Josip Koropatnicki
74. Končar - Insititut za elektrotehniku d.d. Igor Nenadović
75. Leksikografski zavod Miroslav Krleža Zdravko Pondelak
76. Libertas Međunarodno sveučilište David Pavičić
77. Medicinska škola Bjelovar Ines Pavičić
78. Medicinski fakultet Osijek Bojan Tovjanin
79. Medicinski fakultet u Splitu Davor Lukšić
80. Mediteranski institut za istraživanje života Prosper Radonić
81. Međimursko veleučilište u Čakovcu Željko Hrebak
82. Ministarstvo zdravstva Igor Sušić
83. Ministarstvo znanosti i obrazovanja Sandra Lukić
84. Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu Marko Orešković
85. Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja Ivan Slivar
86. Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" Damir Vedriš
87. Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja Robert Brozd
88. Opća bolnica Zadar Joško Nekić
89. Opća županijska bolnica Požega Vjeran Perinović
90. Osnovna škola grofa Janka Draškovića Zlatko Bobić
91. Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Boris Klier
92. Poljoprivredni institut Osijek Mladen Krušarovski
93. Poslovno veleučilište Zagreb Robert Koščak
94. Pravni fakultet u Zagrebu Vladimir Dobovičnik
95. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu Krešimir Dekanić
96. Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu Doris Knego
97. Pučko otvoreno učilište Zagreb Zlatko Menđušić
98. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ZAGREB Vedran Nikolić
99. RIT Croatia Aleks Basanić
100. RRiF Visoka škola za financijski menadžment Ivo Tišljar
101. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju BIOKOVKA Vibor Sumić
102. Srednja škola za medicinske sestre Vinogradska Zlatko Menđušić
103. Staroslavenski institut Davor Kapušin
104. Stomatološki fakultet u Zagrebu Dario Đurasović
105. Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu Miroslav Mazurek
106. Studentski centar Karlovac Emir Građanin
107. Studentski centar Pula Siniša Štimac
108. Studentski centar Rijeka FILIP JURMAN
109. Studentski centar Šibenik Dominik Obraz
110. Studentski centar u Osijeku Dubravko Jurković
111. STUDENTSKI CENTAR U SLAVONSKOM BRODU MIROSLAV MAZUREK
112. Sveuč. Osijek, Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi Robert Idlbek
113. Sveučilišni odjel za stručne studije Marin Gudelj
114. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Albert Oswald
115. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Branko Velimirović
116. Sveučilište Sjever Branimir Kolman
117. Sveučilište u Dubrovniku Tihi Bilas
118. Sveučilište u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku Marko Bilić
119. Sveučilište u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek Ivan Rebekić
120. Sveučilište u Osijeku, Filozofski fakultet Miroslav Katić
121. Sveučilište u Osijeku, KINEZIOLOŠKI FAKULTET OSIJEK Albert Oswald
122. Sveučilište u Osijeku, Odjel za matematiku Petar Taler
123. Sveučilište u Osijeku, Pravni fakultet Osijek Zdravko Rašić
124. Sveučilište u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek Dražen Marček
125. Sveučilište u Rijeci Ivan Marinović
126. Sveučilište u Rijeci - Tehnički fakultet Domagoj Crljenko
127. Sveučilište u Rijeci Sveučilišna knjižnica Rijeka Zlata Vukelić
128. Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet Željko Rački
129. Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet Marko Maliković
130. Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet Goran Ružić
131. Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet Ezio Hafner
132. Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet Siniša Lončarić
133. Sveučilište u Slavonskom Brodu Miroslav Mazurek
134. Sveučilište u Splitu Leida Rizvan-Sikimić
135. Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Lada Sartori
136. Sveučilište u Splitu Studentski centar Split Davor Parlov
137. Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet Velimir Skroza
138. Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Ana Vlainić
139. Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet Verica Vučičić
140. Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet Ante Krolo
141. Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet Romaldo Singolo
142. Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet Juraj Saratlija
143. Sveučilište u Splitu, Sveučilišna knjižnica u Splitu Ivan Vuko
144. Sveučilište u Zadru Tomislav Sruk
145. Sveučilište u Zagrebu Dubravko Penezić
146. Sveučilište u Zagrebu - Geodetski fakultet Hrvoje Kopić
147. Sveučilište u Zagrebu - Studentski centar u Sisku Krešimir Hrdlička
148. Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet Mislav Posavec
149. Sveučilište u Zagrebu Akademija likovnih umjetnosti Mirsad Todorovac
150. Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva Tomislav Žganec
151. Sveučilište u Zagrebu Fakultet hrvatskih studija Ivan Kordić
152. Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Igor Horaček
153. Sveučilište u Zagrebu FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI Darko Kužić
154. Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet Mate Galić
155. Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet Davor Delić
156. Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet Mirsad Todorovac
157. Sveučilište u Zagrebu Metalurški fakultet Goran Šljivić
158. Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija Petra Mitrović
159. Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftni fakultet Marijan Galjar
160. Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar Dubravko Penezić
161. Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet Srđan Cvetanović
162. Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet Alen Hrastnik
163. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike Mario Harjač
164. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje Andrija Levanić
165. Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet Darko Šprem
166. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet Stipe Gorenjak
167. Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet Željko Drobne
168. Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Domagoj Štefanović
169. Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar u Zagrebu Vladimir Jakcin
170. Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar Varaždin Krešimir Kudumija
171. Tehničko veleučilište u Zagrebu Slaven Crnjac
172. Tera Tehnopolis d.o.o. Birgit Boehning
173. Thalassotherapia Opatija Enis Rakovac
174. Učenički dom Franje Bučara Petar Trumbetić
175. Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Tomislav Stanković
176. Učiteljski fakultet u Rijeci Ivan Marinović
177. Umjetnička akademija u Splitu Silvia Boban
178. Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru Igor Bilandžić
179. Veleučilište "Nikola Tesla" u Gospiću Mile Vičić
180. Veleučilište Edward Bernays Robert Koščak
181. Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina Stjepan Šalković
182. Veleučilište kriminalistike i javne sigurnosti Marko Borić
183. Veleučilište Marko Marulić Marko Meštrović
184. Veleučilište s pravom javnosti BALTAZAR ZAPREŠIĆ Saša Lacković
185. Veleučilište u Bjelovaru Tihomir Glatki
186. Veleučilište u Karlovcu Goran Žugelj
187. Veleučilište u Požegi Manuel Del Vechio
188. Veleučilište u Rijeci Daniel Maratović
189. Veleučilište u Šibeniku Biljana Šupe
190. Veleučilište Velika Gorica Boris Komarac
191. Veleučilište VERN' Ivo Ranilović
192. Visoka poslovna škola PAR Vanja Dedic
193. Visoka škola ARCA Arifa Varnica
194. Visoka škola SECURUS Boris Komarac
195. Visoka škola za informacijske tehnologije Julije Ožegović
196. Visoka škola za menadžment i dizajn ASPIRA Anđela Uvodić
197. Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici Enes Ciriković
198. Visoko gospodarsko učilište u Križevcima Andreas Mađerić
199. Visoko Učilište Algebra Marko Ljubas
200. XV. gimnazija Dejan Dmitrovic
201. Zagrebačka škola ekonomije i managementa Ivan Hadžić
202. Zdravstveno Veleučilište Kristijan Zbiljski
203. Znanstvena Knjižnica Zadar Žan Skoblar
204. Županijska bolnica Čakovec Nikola Škvorc