Popis ustanova koje koriste Sectigo


VAŽNO

Na ovom popisu nalaze se ustanove koje su registrirane za korištenje sustava i mogu tražiti certifikate.

Red. br. Naziv ustanove Imenovane osobe
1. Agencija za odgoj i obrazovanje Franjo Hrvoje Hviždalek
2. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Suzana Paponja
3. Agencija za znanost i visoko obrazovanje Tomislav Tomljenovic
4. Akademija primijenjenih umjetnosti Jasenko Mandura
5. Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku Luka Cvenić
6. Državni hidrometeorološki zavod Željko Plazina
7. Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Ivan Cerovec
8. Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment Robert Koščak
9. EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište Ivan Božajić
10. Ekonomski fakultet - Zagreb Davorin Axmann
11. Energetski institut Hrvoje Požar Ivan Musurliev
12. Europska poslovna škola Zagreb Kristijan Marenščak
13. Fakultet elektrotehnike, racunarstva i informacijskih tehnologija Osijek Mario Miloloza
14. Fakultet filozofije i religijskih znansoti Mikolaj Martinjak
15. Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Mihael Šutalo
16. Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek Andrija Ljubičić
17. Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Davor Mijolović
18. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Predrag Gjuro Kladarić
19. Filozofski fakultet u Splitu Željko Marušić
20. Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek Bruno Šimunović
21. Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek Kresimir Pavelic
22. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Ivan Gladović
23. Hrvatska energetska regulatorna agencija Robert Premuž
24. Hrvatska vatrogasna zajednica Renato Horvat
25. Hrvatski Crveni križ Leonardo Rogić
26. Hrvatski državni arhiv Saša Haberle
27. Hrvatski geološki institut Ivan Sokač
28. Hrvatski Hidrografski Institut GORAN STRINIĆ
29. Hrvatski institut za povijest Tomislav Vuljanić
30. Hrvatski prirodoslovni muzej Draško Holcer
31. Hrvatski savez informatičara Matej Ferenčević
32. Hrvatski školski sportski savez Goran Jukić
33. Hrvatski šumarski institut Hrvoje Marjanović
34. HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU RIKARDO PROTRKA
35. Hrvatski Zavod za javno zdravstvo Boris Barto
36. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje Goran Golemac
37. Hrvatsko katoličko sveučilište Tomislav Jukl
38. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Tomislav Žganec
39. Institut Ruđer Bošković Hrvoje Dagelić
40. Institut za arheologiju Marko Grdović
41. Institut za društvena istraživanja u Zagrebu Hrvoje Haim
42. Institut za etnologiju i folkloristiku Ivan Popovski
43. Institut za filozofiju Maja Šoštarić
44. Institut za fiziku Ndoc Deda
45. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje Vedran Cindrić
46. Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Damir Mrkonjić
47. Institut za javne financije Martina Fabris
48. Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada Mate Zorić
49. Institut za migracije i narodnosti Tomislav Žganec
50. Institut za oceanografiju i ribarstvo Damir Ivanković
51. Institut za poljoprivredu i turizam Adriano Fabreti
52. Institut za povijest umjetnosti Boris Božić
53. Institut za razvoj i međunarodne odnose Kristian Orešić
54. Institut za turizam Damir Krešić
55. Istarsko Veleučilište – Università Istriana di scienze applicate Marko Turk
56. Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu Željko Matas
57. Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu Marin Ivanišić
58. KB Merkur Igor Šepak
59. Kineziološki fakultet Osijek Albert Oswald
60. Klinička bolnica "Sveti Duh" Zlatko Papeš
61. Klinička bolnica Dubrava Zagreb Goran Tišljarić
62. Klinički bolnički centar Osijek Robert Zorinić
63. Klinički bolnički centar Rijeka Gorki Žuža
64. Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice Krešimir Brodnjak
65. Klinički Bolnički Centar Split Josip Mušac
66. Klinika za dječje bolesti Zagreb Antonio Tkalčević
67. Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Josip Koropatnicki
68. Končar - Insititut za elektrotehniku d.d. Igor Nenadović
69. Leksikografski zavod Miroslav Krleža Zdravko Pondelak
70. Libertas Međunarodno sveučilište David Pavičić
71. Medicinski fakultet Osijek Bojan Tovjanin
72. Medicinski fakultet u Splitu Davor Lukšić
73. Mediteranski institut za istraživanje života Prosper Radonić
74. Međimursko veleučilište u Čakovcu Željko Hrebak
75. Ministarstvo zdravstva Igor Sušić
76. Ministarstvo znanosti i obrazovanja Sandra Lukić
77. Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu Marko Orešković
78. Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja Ivan Slivar
79. Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" Damir Vedriš
80. Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja Robert Brozd
81. Opća bolnica Zadar Joško Nekić
82. Opća županijska bolnica Požega Vjeran Perinović
83. Osnovna škola grofa Janka Draškovića Zlatko Bobić
84. Policijska akademija Srećko Karapetrić
85. Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Boris Klier
86. Poljoprivredni institut Osijek Mladen Krušarovski
87. Poslovno veleučilište Zagreb Robert Koščak
88. Pravni fakultet u Zagrebu Vladimir Dobovičnik
89. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu Krešimir Dekanić
90. Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu Doris Knego
91. Pučko otvoreno učilište Zagreb Zlatko Menđušić
92. RIT Croatia Aleks Basanić
93. RRiF Visoka škola za financijski menadžment Ivo Tišljar
94. Srednja škola za medicinske sestre Vinogradska Zlatko Menđušić
95. Staroslavenski institut Davor Kapušin
96. Stomatološki fakultet u Zagrebu Dario Đurasović
97. Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu Miroslav Mazurek
98. Studentski centar Karlovac Emir Građanin
99. Studentski centar Pula Siniša Štimac
100. Studentski centar Rijeka FILIP JURMAN
101. Studentski centar Šibenik Dominik Obraz
102. STUDENTSKI CENTAR U SLAVONSKOM BRODU MIROSLAV MAZUREK
103. Sveučilišna klinika za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma Vuk Vrhovac Igor Šepak
104. Sveučilišni odjel za stručne studije Marin Gudelj
105. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Albert Oswald
106. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Branko Velimirović
107. Sveučilište Sjever Branimir Kolman
108. Sveučilište u Dubrovniku Tihi Bilas
109. Sveučilište u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku Marko Bilić
110. Sveučilište u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek Ivan Rebekić
111. Sveučilište u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Tomica Bunjevac
112. Sveučilište u Osijeku, Filozofski fakultet Miroslav Katić
113. Sveučilište u Osijeku, Odjel za matematiku Petar Taler
114. Sveučilište u Osijeku, Pravni fakultet Osijek Zdravko Rašić
115. Sveučilište u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek Dražen Marček
116. Sveučilište u Rijeci Ivan Marinović
117. Sveučilište u Rijeci - Tehnički fakultet Domagoj Crljenko
118. Sveučilište u Rijeci Sveučilišna knjižnica Rijeka Zlata Vukelić
119. Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet Željko Rački
120. Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet Marko Maliković
121. Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet Goran Ružić
122. Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet Ezio Hafner
123. Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet Siniša Lončarić
124. Sveučilište u Slavonskom Brodu Miroslav Mazurek
125. Sveučilište u Splitu Leida Rizvan-Sikimić
126. Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Lada Sartori
127. Sveučilište u Splitu Studentski centar Split Davor Parlov
128. Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet Velimir Skroza
129. Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Ana Vlainić
130. Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet Verica Vučičić
131. Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet Ante Krolo
132. Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet Romaldo Singolo
133. Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet Juraj Saratlija
134. Sveučilište u Splitu, Sveučilišna knjižnica u Splitu Ivan Vuko
135. Sveučilište u Zadru Tomislav Sruk
136. Sveučilište u Zagrebu Dubravko Penezić
137. Sveučilište u Zagrebu - Geodetski fakultet Hrvoje Kopić
138. Sveučilište u Zagrebu - Studentski centar u Sisku Krešimir Hrdlička
139. Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet Mislav Posavec
140. Sveučilište u Zagrebu Akademija likovnih umjetnosti Mirsad Todorovac
141. Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva Tomislav Žganec
142. Sveučilište u Zagrebu Fakultet hrvatskih studija Darko Čokor
143. Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Igor Horaček
144. Sveučilište u Zagrebu FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI Darko Kužić
145. Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet Mate Galić
146. Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet Miroslav Madžarac
147. Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet Mirsad Todorovac
148. Sveučilište u Zagrebu Metalurški fakultet Goran Šljivić
149. Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija Petra Mitrović
150. Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftni fakultet Marijan Galjar
151. Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar Dubravko Penezić
152. Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet Srđan Cvetanović
153. Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet Alen Hrastnik
154. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike Mario Harjač
155. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje Andrija Levanić
156. Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet Darko Šprem
157. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet Stipe Gorenjak
158. Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet Željko Drobne
159. Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Domagoj Štefanović
160. Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar u Zagrebu Vladimir Jakcin
161. Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar Varaždin Krešimir Kudumija
162. Tera Tehnopolis d.o.o. Birgit Boehning
163. Thalassotherapia Opatija Enis Rakovac
164. Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Tomislav Stanković
165. Učiteljski fakultet u Rijeci Ivan Marinović
166. Umjetnička akademija u Splitu Silvia Boban
167. Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru Igor Bilandžić
168. Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina Stjepan Šalković
169. Veleučilište Marko Marulić Marko Meštrović
170. Veleučilište s pravom javnosti BALTAZAR ZAPREŠIĆ Saša Lacković
171. Veleučilište u Bjelovaru Tihomir Glatki
172. Veleučilište u Karlovcu Goran Žugelj
173. Veleučilište u Požegi Manuel Del Vechio
174. Veleučilište u Rijeci Ivan Tadić
175. Veleučilište u Šibeniku Biljana Šupe
176. Veleučilište Velika Gorica Boris Komarac
177. Veleučilište VERN' Ivo Ranilović
178. Visoka poslovna škola PAR Vanja Dedic
179. Visoka škola SECURUS Boris Komarac
180. Visoka škola za informacijske tehnologije Julije Ožegović
181. Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžment Arifa Varnica
182. Visoka škola za menadžment i dizajn ASPIRA Anđela Uvodić
183. Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici Enes Ciriković
184. Visoko gospodarsko učilište u Križevcima Andreas Mađerić
185. Visoko Učilište Algebra Marko Ljubas
186. XV. gimnazija Dejan Dmitrovic
187. Zagrebačka škola ekonomije i managementa Ivan Hadžić
188. Zdravstveno Veleučilište Kristijan Zbiljski
189. Znanstvena Knjižnica Zadar Žan Skoblar
190. Županijska bolnica Čakovec Nikola Škvorc