Code Signing certifikati

Code Signing certifikate najčešće koriste proizvođači softvera čiji se softver preuzima putem Interneta. Certifikatom se digitalno potpisuje softver, čime se osigurava da softver nije promijenjen prilikom preuzimanja s Interneta (primjerice ubacivanjem malicioznog kôda od strane trećih osoba). Potpisivanjem softvera digitalnim potpisom također se izbjegavaju nepotrebne poruke kojima se korisnici upozoravaju da je softver potencijalno nesiguran.

Opširnije informacije o Code Signing certifikatima potražite na stranicama tvrtke Sectigo