Uređivanje korisničkog računa ustanove (division)

Divizion je korisnički račun na razini ustanove. Ovom korisničkom računu pridružuju se podaci o ustanovi, korisnicima i domenama koje ustanova koristi.

Odabirom Account → My Division iz izbornika te klikom na edit divizion moguće je promijeniti naziv i eKey diviziona (savjetujemo Vam da to ne mijenjate). eKey dodatkom u url-u omogućen je personalizirani pristup naslovnoj stranici. Ovdje također možete dodati logo ustanove. Logo će se prikazivati na naslovnici (ukoliko pristupite url-om koji sadrži eKey) te iznad izbornika za sve korisnike Vašeg diviziona.

Primjer za CARNET division - pristup personaliziranoj naslovnici:

division_01