Grid certifikati

Grid certifikati koriste se u računalnim gridovima u sklopu eScience projekata. Certifikati nisu vezani uz ustanovu jer u grid odnosno eScience projekt koji koristi grid infrastrukturu može biti uključeno više ustanova. Iz tog je razloga i smanjen maksimalan period korištenja certifikata na 13 mjeseci.

Detaljnija objašnjenja o Grid certifikatima možete pronaći na stranicama GÉANT-a

Postupak izdavanja Grid certifikata