Kreiranje korisnika

Svi korisnici koji mogu postaviti zahtjev za certifikatom moraju imati kreiran korisnički račun na DigiCertovom portalu!

Novi korisnik dodaje se klikom na Users u izborniku Account, zatim klikom na gumb Add User:

users_create_0 

U sljedećoj formi upisuju se podaci o novom korsiniku:

users_create_1 

Pozor!
Pazite koje ovlasti dajete korisnicima. U većini slučajeva to će biti User uloga. Administratorske ovlasti dajte isključivo osobama koje Vas mijenjaju i u koje imate povjerenja jer te osobe također snose odgovornost za korištenje sustava.

Nakon klika na gumb Add User, korisniku će biti poslan mail s njegovim korisničkim imenom i uputama za kreiranje lozinke te se nakon toga može prijaviti na portal i poslati zahtjev za certifikatom.

users_create_2 

Resend maila novom korisniku

Ukoliko je korisniku potrebno ponovno poslati e-mail za kreiranje lozinke (ukoliko je izgubio ili obrisao mail), to je moguće učiniti na sljedeći način: u izborniku odabirite Account → Users te kliknite na link s imenom i prezimenom uz odgovarajućeg korisnika, nakon čega će se otvoriti stranica s detaljima za tog korsinika. Klikom na gumb Resend Create User Email poslat ćete ponovno poruku za postavljanje lozinke na adresu korisnika:

users_resend 

Pozor!

Ovaj postupak nije moguće napraviti ukoliko je korisnik već kliknuo na link za postavljanje lozinke koji je primio e-mailom i proveo postupak kreiranja lozinke! Kod korisnika gumb Resend Create User Email neće biti vidljiv.