Kreiranje korisnika

Svi korisnici koji mogu postaviti zahtjev za certifikatom moraju imati otvoren korisnički račun na Sectigo portalu!

Moguće je dodati administratora na razini cijele organizacije (RAO) ili administratora na razini kreiranog odjela unutar organizacije (DRAO).

Novi korisnik dodaje se klikom na Settings >Admins te odabirom opcije + u gornjem desnom kutu kojom se otvara skočni prozor s poljima za unos podataka:

users_create_0 

U skočnom prozoru, upisuju se podaci o novom korisniku:

users_create_1 

Važno!
Pazite koje ovlasti dajete korisnicima. Administratorske ovlasti dajte isključivo osobama koje Vas mijenjaju i u koje imate povjerenja jer te osobe također snose odgovornost za korištenje sustava. U padajućem izborniku ROLE (vidljivo na slici ispod) definira se razina administratorskih ovlasti koju će novi administrator dobiti što određuje razinu privilegija pojedinog certifikata koje će ta osoba moći izdavati i odobravati. Razina privilegija (vidljivo na drugoj slici ispod) ne može se dodatno urediti već se za željena odobrenja privilegija za sve dodatne administratore moraju obratiti krovnoj organizaciji; CARNET-u. Ako kreirate korisnika koji će biti administrator odjela unutar organizacije, potrebno je prethodno prvo kreirati taj odjel pod Organizations > Departments > zeleni + gumb u gornjem desnom kutu skočnog prozora.

Nakon potvrde odabirom opcije Save, korisniku će biti poslana poruka elektroničke pošte s njegovim korisničkim imenom i uputama za stvaranjem lozinke te se nakon toga može prijaviti na portal i poslati zahtjev za elektroničkim certifikatom. Lozinku je potrebno poslati drugim kanalom pošto neće biti poslana porukom elektroničke pošte iz sigurnosnih razloga.

users_create_2 

users_create_3 

Proces oporavka lozinke

U slučaju da je korisnik izgubio lozinku, istu je moguće resetirati od strane administratora iste razine prava ili više. Potrebno je otići na popis korisnika, odabrati korisnika te odabrati opciju Edit. Nakon toga, otvorit će se prozor s podacima, gdje je u kartici Authentication potrebno odabrati opciju Reset Password. Odabirom navedene opcije, otvaraju se polja za upis nove lozinke tog korisnika. Novu lozinku je potrebno iskomunicirati drugim kanalom.

users_resend