Instalacija certifikata

Nakon što se u prošlom koraku uspješno preuzeli certifikat koji ima ekstenziju .p12 kao što je prikazano u prošlom koraku, certifikat je potrebno unijeti (eng. import) u Certificate Manager operativnog sustava Vašeg računala.

Ručno instaliranje certifikata

Ako se certifikat odabirom (dvostruki klik miša) samostalno ne unese u upravitelj certifikata (eng. Certificate Manager) Vašeg operativnog sustava, potrebno ga je unijeti ručno.

Ako koristite Windows operativni sustav certifikat se instalira pomoću Manage user certificates programa, odnosno pokretanjem naredbe certmgr.msc. Ako ste korisnik Mac OS-a isto je moguće napraviti korištenjem Keychain Access aplikacije.

U programu je potrebno odabrati File > Import items te odabrati preuzeti certifikat. Nakon odabira certifikata, sustav će tražiti unos ranije odabrane lozinke. Unosom ispravne lozinke, unesen je i elektronički certifikat.

import_cert 

Važno!

Pazite da ne izgubite lozinku jer bez lozinke nećete moći instalirati certifikat i privatni ključ!

Koristite li Windows operativni sustav, certifikat instalirate odabirom kreirane .p12 datoteke, čime se pokreće čarobnjak za instalaciju. Također, korisnicima je omogućen i ručni unos.

Po završetku postupka elektronički certifikat i privatni ključ bi trebali biti instalirani u Windows operativni sustav. To se može provjeriti pokretanjem certmgr.msc naredbe te odabirom kategorije Personal > Certificates:

client_export_04