Preuzimanje i instalacija certifikata

Nakon što ste uspješno postavili zahtjev za certifikatom, kao što je opisano u prošlom koraku, na e-mail adresu koju ste naveli u polje Recipient Mail stići će e-mail poruka s linkom za dovršetak postupka generiranja ključa i instalacije certifikata.

Klikom na link, u web pregledniku otvorit će se stranica kojom prihvaćate uvjete korištenja, te klikom na gumb Generate certificate generirat će se zahtjev i certifikat će se automatski instalirati.

client_06 

Postupak instalacije završava porukom da je certifikat uspješno instaliran.

Važno - za korisnike Windows OS-a!

Ukoliko koristite preglednik Chrome ili MS IE, certifikat će se instalirati i u preglednik i u OS. Ukoliko koristite preglednik Mozilla, certifikat će se instalirati samo u preglednik i u OS ga je potrebno instalirati ručno. 

Provjera je li certifikat instaliran u Windows OS-u

Pokrenite naredbu certmgr.msc (iz komandne linije ili Run → certmgr.msc) i otvorit će se certifikat konzola.

Kliknite na Personal → Certificates i provjerite nalazi li se certifikat na popisu.

client_07 

 

Ručno instaliranje certifikata

Ukoliko se certifikat nije instalirao u Windows OS, potrebno je napraviti backup certifikata iz preglednika. U tom postupku morat ćete definirati lozinku koju ćete koristiti ponovno prilikom importa certifikata. Prilikom backupa generirat će se .p12 datoteka koja sadrži javni i privatni ključ i potrebno ju je čuvati na sigurnom mjestu! Dva puta kliknite na generiranu .p12 datoteku i pokrenut ćete wizard kojim se certifikat i privatni ključ instaliraju u Windows OS.

Postupak eksporta (backupa) za preglednik Mozilla Firefox:

U pregledniku otvorite izbornik (gornji desni ugao), te odaberite Options → Advanced → Certificates te kliknite na gumb View Certificates.

client_firefox 

Otvorit će se prozor sa svim certifikatima, a Vaši se certifikati nalaze u tabu Your Certificates:

Odaberite certifikat za kojeg želite napraviti backup i kliknite na gumb Backup.
Zatim odaberite gdje ćete pohraniti kopiju certifikata i odredite naziv .p12 datoteke.

client_firefox_02 

U sljedećem koraku odredite lozinku koju ćete koristiti prilikom instalacije certifikata:

client_export_01

Pazite da ne izgubite lozinku jer bez lozinke nećete moći instalirati certifikat i privatni ključ!

Nakon toga kreirat će se .p12 datoteka sa certifikatom i privatnim ključem.

Certifikat instalirate tako da dvaput kliknete na kreiranu .p12 datoteku, čime se pokreće wizard za instalaciju.

U koraku kad wizard zatraži, upišite lozinku koju ste krerirali prilikom postupka backupa:

client_export_02

I na kraju označite da se certifikat instalira automatski:

client_export_03

Po završetku postupka certifikat i privatni ključ bi se trebali instalirati u Windows OS, što možete provjeriti pokretanjem certmgr.msc naredbe te provjerom nalazi li se certifikat u osobnim certifikatima:

client_export_04 

 

Ručno preuzimanje certifikata

Važno!

Na ovaj je način moguće preuzeti samo certifikat ali ne i privatni ključ! Ukoliko ste izgubili privatni ključ, potrebno je opozvati certifikat i kreirati novi! 

Logirajte se na DigiCert portal i iz izbornika odaberite Certificate → Orders te pronađite željeni certifikat i kliknite na link s brojem narudžbe.

client_manual_01 

Otvorit će se stranica s detaljima certifikata gdje kliknite na gumb Download Certificates te možete odabrati u kojem formatu želite preuzezi certifikat.
Također možete zatražiti da se certifikat isporući na željenu e-mail adresu.

Na istoj stranici, ukoliko je potrebno, vrši se opoziv certifikata klikom na Revoke Certificate.

client_manual_02