Postupak izdavanja klijentskih S/MIME certifikata

Važno!

Kako biste predali zahtjev za elektroničkim certifikatom, Vaša ustanova mora biti registrirani korisnik CARNET-ove usluge elektroničkih certifikata (TCS), a Vi morate imati otvoren korisnički račun na Sectigo portalu ili ustanova mora imati omogućenu opciju „self-enrollment“ za predavanjem zahtjeva za elektroničkim certifikatima.

Ovdje možete provjeriti je li Vaša ustanova korisnik usluge i adresu elektroničke pošte ovlaštenog predstavnika ustanove.

Ako nemate otvoren korisnički račun na Sectigo portalu, obratite se osobi koja je ovlašteni predstavnik Vaše ustanove sa zahtjevom da Vam otvori korisnički račun.


Sectigo Limited nudi nekoliko klijentskih S/MIME certifikata:

GÉANT Personal Certificate - klijentski certifikat namijenjen za autentikaciju, potpisivanje datoteka i poruka elektroničke pošte. Ovim elektroničkim certifikatom nije moguće šifrirati poruke elektroničke pošte.

GÉANT IGTF-MICS Personal -

GÉANT IGTF-MICS-Robot Personal -

GÉANT IGTF-Classic-Robot Emai -

 

Više o vrstama klijentskih certifikata možete pročitati na stranicama tvrtke Sectigo Limted.


Sam postupak provodi se u nekoliko koraka:

  1. podnošenje zahtjeva za certifikatom
  2. izdavanje certifikata