Popis ustanova koje koriste DigiCert


VAŽNO

Na ovom popisu nalaze se ustanove koje su koristile DigiCert sustav ali još nisu registrirane za korišeanje sustava novog izdavatelja certifikata, tvrtke Sectigo.

Ove ustanove ne mogu tražiti nove certifikate dok se ponovno ne registriraju prema uputama koje se nalaze placeholder:ovdje.

Red. br. Naziv ustanove Imenovane osobe
1. Agencija za odgoj i obrazovanje Franjo Hrvoje Hviždalek
2. Akademija dramske umjetnosti Jasmin Redžepagić
3. Akademija likovnih umjetnosti Goran Hoić
Mirsad Todorovac
4. Brodarski institut Dražen Vrtodušić
Denis Franković
5. Centar za integrativnu bioetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Denis Kos
6. Državni hidrometeorološki zavod Ivanka Mihovilić
Vladimir Malović
7. DUMP Udruga Mladih Programera Mirko Bojčić
8. Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Ivan Cerovec
9. Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment Robert Koščak
Damir Sušac
10. Ekonomski fakultet u Osijeku Marko Bilić
11. Ekonomski institut, Zagreb Dragan Džunić
12. Elektrotehnički fakultet Osijek Domagoj Vuković
Mario Miloloža
13. FAKULTET FILOZOFIJE I RELIGIJSKIH ZNANOSTI MIROSLAV ČADEK
14. Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Igor Horaček
15. Fakultet strojarstva i brodogradnje Zlatko Brkić
Andrija Levanić
Dinko Korunić
16. Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Davor Mijolović
17. Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Ivan Bartolović
18. FILOZOFSKI FAKULTET DRUŽBE ISUSOVE MIROSLAV ČADEK
19. FILOZOFSKO-TEOLOŠKI INSTITUT DRUŽBE ISUSOVE MIROSLAV ČADEK
20. Geodetski Fakultet, Sveučilište u Zagrebu Bernard Jakubec
21. Gradjevinski fakultet Osijek Kresimir Pavelic
Daniel Krizanec
22. Gradska knjižnica i čitaonica Požega Aleksandra Pavlović
Irena Jurković
Miroslav Mazurek
23. Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci Igor Grubišić
24. Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet Ivan Bencarić
Marko Zvonimir Furić
Valentin Vidić
25. Hrvatski Crveni križ Leonardo Rogić
26. Hrvatski geološki institut Ivan Sokač
Mario Dolić
27. Hrvatski savez građevinskih inženjera Ivo Haladin
28. Hrvatski savez informatičara Matej Ferenčević
29. Hrvatski šumarski institut Hrvoje Marjanović
30. Hrvatski zavod za telemedicinu Ivan Esterajher
Mladen Novosel
Zoran Zorica
31. Institut prometa i veza Nikolina Karamarko Puljiz
32. Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Damir Mrkonjić
33. Institut za javne financije Martina Fabris
34. Institut za migracije i narodnosti Tomislav Žganec
35. Institut za oceanografiju i ribarstvo Vlado Dadić
Damir Ivanković
36. INSTITUT ZA POVIJEST UMJETNOSTI Sanja Kasa Klobučar
Ivana Haničar Buljan
37. Institut za razvoj i međunarodne odnose Mira Škrtić
38. Katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu Branka Bedeničić Bedeničić
39. KBC Osijek Robert Zorinić
Željko Szep
Siniša Vučko
40. KBC Split Josip Mušac
Šime Goreta
Željka Lenac
41. Klinički bolnički centar Rijeka Gorki Žuža
42. Klinički bolnički centar Zagreb Ružica Vuić-Hinić
Claudio Škarecki
43. Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Arijana Pavelić
Zoran Kordun
44. Leksikografski zavod Miroslav Krleža Zdravko Pondelak
45. Mediteranski institut za istraživanje života Prosper Radonić
46. Opća bolnica Zadar Joško Nekić
Morana Ivančević
47. Osnovna škola grofa Janka Draškovića Zlatko Bobić
48. Osnovna škola Matije Petra Katančića Ivan Biuklija
49. Politehnika Pula - Visoka tehničko-poslovna škola Kristijan Matas
50. Poljoprivredni fakultet u Osijeku Davor Šego
51. Pomorski fakultet u Rijeci Ezio Hafner
Nenad Žagar
52. Poslovno veleučilište Zagreb Robert Koščak
Andreja Šušković Medved
53. Pravni fakultet u Rijeci Siniša Lončarić
Paula Čalogović
Barbara Sušanj
54. Prehrambeno-biotehnološki fakultet Domagoj Štefanović
55. Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek Dražen Marček
56. Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu Ivica Andrun
Doris Knego
57. Pučko Otvoreno Učilište INVICTUS Bernard Drinovac
58. RIT Croatia Mario Ljubišić
Aleks Basanić
59. RRiF Visoka škola za financijski menadžment Ivo Tišljar
60. Središnji državni ured za šport Tomislav Golubić
61. Staroslavenski institut Antonio Magdić
62. STUDENTSKI CENTAR KARLOVAC EMIR GRAĐANIN
63. Studentski centar Pula Siniša Štimac
64. Studentski centar Split (UNIST.hr) Davor Parlov
65. Studentski centar Šibenik Boris Mravinac
66. Studentski centar u Osijeku Vladimir Škoro
67. Sveučilišna klinika za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma Vuk Vrhovac Jasminka Tuškan-Šurbat
Igor Šepak
68. Sveučilišna knjižnica u Splitu (unist.hr) Ivan Vuko
Josip Knezović
69. Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Albert Oswald
70. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku- Odjel za biologiju (UNIOS) Mario Dunić
71. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku- Odjel za kemiju (UNIOS) Mario Dunić
72. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek Zdravko Rašić
73. Sveučilište Sjever Davor Levanić
Stanko Vincek
Marko Topolovec
74. Sveučilište u Rijeci Ekonomski fakultet Žarko Čop
Željko Rački
75. Sveučilište u Splitu Leida Rizvan-Sikimić
76. SVEUČILIŠTE U SPLITU KINEZIOLOŠKI FAKULTET Ante Krolo
77. Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Ana Vlainić
78. Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet (UNIST) Ante Krolo
79. Sveučilište u Splitu,Ekonomski fakultet u Splitu (UNIST) Velimir Skroza
80. Sveučilište u Zagrebu - Studentski centar u Sisku Krešimir Hrdlička
81. Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet Josip Juračak
Ramona Franić
82. Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet Ante Kisić
Mate Galić
Berislav Cvetnić
83. Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet Srđan Cvetanović
84. Škola za medicinske sestre Vinogradska Daniel Bašić
85. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Vladimir Koštal
Mihael Šutalo
86. Tehničko veleučilište u Zagrebu Slaven Cranjac
Ognjen Mitrović
Miroslav Ivkov
87. Thalassotherapia Opatija Saša Radišić
88. Učiteljski Fakultet u Rijeci Ivan Marinović
89. Umjetnička akademija u Splitu Silvia Boban
90. Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru Igor Bilandžić
91. Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu Marko Meštrović
92. Veleučilište Nikola Tesla Mile Vičić
Aleksandar Skendžić
93. Veleučilište u Karlovcu Goran Žugelj
94. Veleučilište u Rijeci Ivan Tadić
95. Veleučilište u Slaovnskom Brodu Mirko Cobović
96. Veleučilište Velika Gorica Damir Pavlović
Boris Komarac
97. Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Josip Rodin
98. Visoka policijska škola Srećko Karapetrić
99. Visoka poslovna škola PAR Edin Arnautović
100. Visoka škola ASPIRA Alen Jerkunica
101. VISOKA ŠKOLA MEĐUNARODNIH ODNOSA I DIPLOMACIJE DAG HAMMARSKOLD ANDREA ŠIMUNOVIĆ
102. Visoka škola tržišnih komunikacija AGORA Siniša Bogdanović
103. Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski Mario Cvrtila
104. Visoka škola za informacijske tehnologije Nikola Paić
Julije Ožegović
105. Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžment Đorđe Nadrljanski
106. Visoka škola za sigurnost s pravom javnosti Marijana Begović
107. Visoka tehnička škola u Bjelovaru Ivan Sekovanić
108. Visoko evanđeosko teološko učilište Andrew Seguin
109. Visoko gospodarsko učilište u Križevcima Andreas Mađerić
110. XV. gimnazija Ernest Wendling
Zlatka Markučič
111. Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta Hrvoje Jerković
Franjo Borović