Popis ustanova koje koriste DigiCert


VAŽNO

Na ovom popisu nalaze se ustanove koje su koristile DigiCert sustav ali još nisu registrirane za korišeanje sustava novog izdavatelja certifikata, tvrtke Sectigo.

Ove ustanove ne mogu tražiti nove certifikate dok se ponovno ne registriraju prema uputama koje se nalaze placeholder:ovdje.

Red. br. Naziv ustanove Imenovane osobe
1. Agencija za odgoj i obrazovanje Franjo Hrvoje Hviždalek
2. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Goran Vesenjak
Robert Zagorac
Suzana Paponja
3. Agencija za znanost i visoko obrazovanje Tomislav Tomljenović
4. Akademija dramske umjetnosti Jasmin Redžepagić
5. Akademija likovnih umjetnosti Goran Hoić
Mirsad Todorovac
6. Brodarski institut Dražen Vrtodušić
Denis Franković
7. Centar za integrativnu bioetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Denis Kos
8. Državni hidrometeorološki zavod Ivanka Mihovilić
Vladimir Malović
9. DUMP Udruga Mladih Programera Mirko Bojčić
10. Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Ivan Cerovec
11. Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment Robert Koščak
Damir Sušac
12. Ekonomski fakultet u Osijeku Marko Bilić
13. Ekonomski fakultet u Splitu Velimir Skroza
Ante Denić
14. Ekonomski fakultet u Zagrebu Davorin Axmann
Tihomir Periša
Krešimir Mihalj
15. Ekonomski institut, Zagreb Dragan Džunić
16. Elektrotehnički fakultet Osijek Domagoj Vuković
Mario Miloloža
17. Energetski institut Hrvoje Požar Goran Matijević
18. Fakultet elektrotehnike i računarstva Tomislav Žganec
19. FAKULTET FILOZOFIJE I RELIGIJSKIH ZNANOSTI MIROSLAV ČADEK
20. Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Igor Horaček
21. Fakultet prometnih znanosti Zdravko Šašek
22. Fakultet strojarstva i brodogradnje Zlatko Brkić
Andrija Levanić
Dinko Korunić
23. Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek Andrija Ljubičić
24. Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Davor Mijolović
25. Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Ivan Bartolović
26. FILOZOFSKI FAKULTET DRUŽBE ISUSOVE MIROSLAV ČADEK
27. Filozofski fakultet Osijek Zoltan Juhas
Miroslav Katić
28. Filozofski fakultet u Rijeci Sanjin Jurišić
Gordan Đurović
29. FILOZOFSKO-TEOLOŠKI INSTITUT DRUŽBE ISUSOVE MIROSLAV ČADEK
30. Geodetski Fakultet, Sveučilište u Zagrebu Bernard Jakubec
31. Gradjevinski fakultet Osijek Kresimir Pavelic
Daniel Krizanec
32. Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek Katica Rakovac
Bruno Šimunović
33. Gradska knjižnica i čitaonica Požega Aleksandra Pavlović
Irena Jurković
Miroslav Mazurek
34. Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci Igor Grubišić
35. Građevinski fakultet Miroslav Madžarac
Ante Karamatić
36. Grafički fakultet u Zagrebu Tomislav Scprach
37. Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet Ivan Bencarić
Marko Zvonimir Furić
Valentin Vidić
38. Hrvatska vatrogasna zajednica Renato Horvat
Nikola Jagodin
39. Hrvatski Crveni križ Leonardo Rogić
40. Hrvatski državni arhiv Saša Haberle
Suzana Grubešić
41. Hrvatski geološki institut Ivan Sokač
Mario Dolić
42. Hrvatski hidrografski institut Goran Strinić
Igor Mušura
43. Hrvatski institut za povijest Jasna Turkalj
Ivo Šušak
Tomislav Vuljanić
44. Hrvatski prirodoslovni muzej Draško Holcer
45. Hrvatski savez građevinskih inženjera Ivo Haladin
46. Hrvatski savez informatičara Matej Ferenčević
47. Hrvatski školski sportski savez Goran Jukić
Marko Vnučec
48. Hrvatski šumarski institut Hrvoje Marjanović
49. Hrvatski zavod za javno zdravstvo Boris Barto
50. Hrvatski zavod za telemedicinu Ivan Esterajher
Mladen Novosel
Zoran Zorica
51. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Tomislav Zganec
52. Institut prometa i veza Nikolina Karamarko Puljiz
53. Institut Ruđer Bošković Hrvoje Dagelić
Nikola Pavković
Alen Vodopijevec
54. Institut za arheologiju Marko Grdović
55. Institut za filozofiju Maja Šoštarić
Zoran Dželajlija
56. Institut za fiziku Mario Juričić
57. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje Davor Milašinčić
58. Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Damir Mrkonjić
59. Institut za javne financije Martina Fabris
60. Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada Mate Zorić
61. Institut za migracije i narodnosti Tomislav Žganec
62. Institut za oceanografiju i ribarstvo Vlado Dadić
Damir Ivanković
63. Institut za poljoprivredu i turizam Poreč Adriano Fabreti
64. INSTITUT ZA POVIJEST UMJETNOSTI Sanja Kasa Klobučar
Ivana Haničar Buljan
65. Institut za razvoj i međunarodne odnose Mira Škrtić
66. Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu Željko Matas
67. Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu Marin Ivanišić
68. Katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu Branka Bedeničić Bedeničić
69. KB Merkur Jasminka Tuškan-Šurbat
Igor Šepak
70. KBC Osijek Robert Zorinić
Željko Szep
Siniša Vučko
71. KBC Sestre Milosrdnice Slavko Kirhmajer
72. KBC Split Josip Mušac
Šime Goreta
Željka Lenac
73. Klinička bolnica "Sveti Duh" Zlatko Papeš
Ante Karamatić
74. Klinička bolnica Dubrava Goran Tišljarić
75. Klinički bolnički centar Rijeka Gorki Žuža
76. Klinički bolnički centar Zagreb Ružica Vuić-Hinić
Claudio Škarecki
77. Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Arijana Pavelić
Zoran Kordun
78. Leksikografski zavod Miroslav Krleža Zdravko Pondelak
79. Medicinski fakultet Osijek Andrija Ljubičić
80. Medicinski fakultet Split Davor Lukšić
81. Mediteranski institut za istraživanje života Prosper Radonić
82. Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja Ivan Slivar
83. Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" Damir Vedriš
84. Opća bolnica Zadar Joško Nekić
Morana Ivančević
85. Osnovna škola grofa Janka Draškovića Zlatko Bobić
86. Osnovna škola Matije Petra Katančića Ivan Biuklija
87. Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Boris Klier
88. Politehnika Pula - Visoka tehničko-poslovna škola Kristijan Matas
89. Poljoprivredni fakultet u Osijeku Davor Šego
90. Poljoprivredni institut Osijek Saša Mesarić
91. Pomorski fakultet u Rijeci Ezio Hafner
Nenad Žagar
92. Pomorski fakultet u Splitu Romaldo Singolo
Željko Mikulić
93. Poslovno veleučilište Zagreb Robert Koščak
Andreja Šušković Medved
94. Pravni fakultet Split Juraj Saratlija
Milan Vuknić
Alen Šušnjar
95. Pravni fakultet u Rijeci Siniša Lončarić
Paula Čalogović
Barbara Sušanj
96. Prehrambeno-biotehnološki fakultet Domagoj Štefanović
97. Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek Dražen Marček
98. Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu Ivica Andrun
Doris Knego
99. Pučko Otvoreno Učilište INVICTUS Bernard Drinovac
100. Pučko otvoreno učilište Zagreb Zlatko Menđušić
101. RIT Croatia Mario Ljubišić
Aleks Basanić
102. RRiF Visoka škola za financijski menadžment Ivo Tišljar
103. Središnji državni ured za šport Tomislav Golubić
104. Staroslavenski institut Antonio Magdić
105. Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu Mirko Moguljak
Marko Ivančić
Krešimir Bašić
106. Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu Miroslav Mazurek
107. STUDENTSKI CENTAR KARLOVAC EMIR GRAĐANIN
108. Studentski centar Pula Siniša Štimac
109. Studentski centar Rijeka Filip Jurman
110. Studentski centar Split Davor Parlov
111. Studentski centar Split (UNIST.hr) Davor Parlov
112. Studentski centar Šibenik Boris Mravinac
113. Studentski centar u Osijeku Vladimir Škoro
114. Studentski centar u Slavonskom Brodu Miroslav Mazurek
Marija Mikulčić
Angelo Denis Delhusa
115. Studentski centar u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu Vladimir Jakčin
116. Studentski centar Varaždin Krešimir Kudumija
Anđelko Kušćer
117. Sveučilišna klinika za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma Vuk Vrhovac Jasminka Tuškan-Šurbat
Igor Šepak
118. Sveučilišna knjižnica u Splitu Ivan Vuko
Josip Knezović
119. Sveučilišna knjižnica u Splitu (unist.hr) Ivan Vuko
Josip Knezović
120. Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Albert Oswald
121. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku- Odjel za biologiju (UNIOS) Mario Dunić
122. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku- Odjel za kemiju (UNIOS) Mario Dunić
123. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek Zdravko Rašić
124. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Branko Velimirović
125. Sveučilište Sjever Davor Levanić
Stanko Vincek
Marko Topolovec
126. Sveučilište u Dubrovniku Tihi Bilas
Karlo Tutek-Primorac
127. Sveučilište u Rijeci Ekonomski fakultet Žarko Čop
Željko Rački
128. Sveučilište u Splitu Leida Rizvan-Sikimić
129. SVEUČILIŠTE U SPLITU KINEZIOLOŠKI FAKULTET Ante Krolo
130. Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Ana Vlainić
131. Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet (UNIST) Ante Krolo
132. Sveučilište u Splitu,Ekonomski fakultet u Splitu (UNIST) Velimir Skroza
133. Sveučilište u Zadru Neven Pintarić
Tomislav Sruk
134. Sveučilište u Zagrebu Ivan Rako
Mladen Vedriš
135. Sveučilište u Zagrebu - Studentski centar u Sisku Krešimir Hrdlička
136. Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet Josip Juračak
Ramona Franić
137. Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet Ante Kisić
Mate Galić
Berislav Cvetnić
138. Sveučilište u Zagrebu Metalurški fakultet Goran Šljivić
Lana Vanić
139. Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija Petra Mitrović
140. Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet Srđan Cvetanović
141. Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet Darko Šprem
142. Škola za medicinske sestre Vinogradska Daniel Bašić
143. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Vladimir Koštal
Mihael Šutalo
144. Tehničko veleučilište u Zagrebu Slaven Cranjac
Ognjen Mitrović
Miroslav Ivkov
145. Tera Tehnopolis d.o.o. Birgit Bohning
Miroslav Katić
146. Thalassotherapia Opatija Saša Radišić
147. Učiteljski Fakultet u Rijeci Ivan Marinović
148. Umjetnička akademija u Splitu Silvia Boban
149. Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru Igor Bilandžić
150. Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu Marko Meštrović
151. Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina Stjepan Šalković
152. Veleučilište Nikola Tesla Mile Vičić
Aleksandar Skendžić
153. Veleučilište u Karlovcu Goran Žugelj
154. Veleučilište u Požegi Manuel Del Vechio
155. Veleučilište u Rijeci Ivan Tadić
156. Veleučilište u Slaovnskom Brodu Mirko Cobović
157. Veleučilište Velika Gorica Damir Pavlović
Boris Komarac
158. Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Josip Rodin
159. Visoka policijska škola Srećko Karapetrić
160. Visoka poslovna škola PAR Edin Arnautović
161. Visoka škola ASPIRA Alen Jerkunica
162. VISOKA ŠKOLA MEĐUNARODNIH ODNOSA I DIPLOMACIJE DAG HAMMARSKOLD ANDREA ŠIMUNOVIĆ
163. Visoka škola tržišnih komunikacija AGORA Siniša Bogdanović
164. Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski Mario Cvrtila
165. Visoka škola za informacijske tehnologije Nikola Paić
Julije Ožegović
166. Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžment Đorđe Nadrljanski
167. Visoka škola za sigurnost s pravom javnosti Marijana Begović
168. Visoka tehnička škola u Bjelovaru Ivan Sekovanić
169. Visoko evanđeosko teološko učilište Andrew Seguin
170. Visoko gospodarsko učilište u Križevcima Andreas Mađerić
171. Visoko učilište Algebra Marko Ljubas
Mislav Balković
Tomislav Čut
172. XV. gimnazija Ernest Wendling
Zlatka Markučič
173. Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta Hrvoje Jerković
Franjo Borović
174. Znanstvena knjižnica Zadar Miro Grubić